Maatschappelijk werker

De maatschappelijk werker ondersteunt de cliënt om zijn sociale doel te realiseren, waarbij hij slagvaardiger wordt en zich ontwikkelt. Het maatschappelijk werk van SEIN biedt de volgende diensten:

 • Hulp bij sociale problemen die met epilepsie te maken hebben.
 • Ondersteuning bij het starten, onderhouden en beëindigen van contacten.
 • Voor groepsleiding: expertise in contactleggen en onderhouden met het cliëntsysteem, door middel van “De Driehoek van Chiel Egberts”.
 • Sociale vaardigheidstraining.
 • Screening en rapportage.
 • Inventarisatie van sociaal-psychische factoren.
 • Psychosociale hulp.
 • Ondersteuning bij communicatie en interactie op de woongroep en in een cliëntsysteem of tussen cliëntsysteem en groepsleiding;
 • Bevorderen van de sociale ontplooiing van cliënten.
 • Sociale indicaties stellen, bijvoorbeeld voor de aanvraag van een aanpaste fiets.
 • Uitplaatsing naar externe woonvoorziening bespreken en contact met MEE in de gewenste regio leggen. 
 • Informatie geven over sociale wet- en regelgeving.
 • Mediation/ bemiddeling.