Geestelijke verzorger

De geestelijk verzorgers willen een bijdrage leveren aan het geestelijk welzijn van mensen met epilepsie, hun betrokkenen en begeleiders. 

U kunt er terecht met elke levensbeschouwelijke achtergrond. De levensvraag en het levensverhaal van mensen staat centraal. Wie of wat is in uw leven belangrijk? Wat geeft u plezier en zin in uw leven? Wat juist niet? Vragen die uitnodigen om verhalen te vertellen over wie we zijn, waar we op hopen en waar we in geloven. Om die verhalen draait het bij de geestelijke verzorging. 

De geestelijke verzorging biedt:

  • Ondersteuning bij zingevingsvragen.
    Levensvragen en zingevingsvragen komen op door ervaringen die mensen opdoen in hun leven. Zoals ervaringen met vriendschappen en relaties, met ziekte en dood van belangrijke personen en ervaringen van het eigen levenseinde. Ze zitten vaak verstopt in datgene wat mensen in hun dagelijkse leven naar voren brengen. Samen zoeken we naar beelden en bouwstenen in verhalen, die mensen enige houvast, samenhang en perspectief kunnen bieden. 
  • Pastorale ondersteuning.
    In de pastorale contacten met mensen kan het unieke levensverhaal van een persoon geplaatst worden in het licht van “het Grote Verhaal” van God met mensen. Deze verbinding wordt bijvoorbeeld ook gelegd tijdens de zondagse, oecumenische, vieringen in gebouw “de Rank” op de Cruquiushoeve. Iedere zondag om 15.00 uur. 
  • Ondersteuning bij ethische kwesties.
    Een bijdrage leveren aan discussies over ethische vraagstukken met cliënten en hun naasten maar ook met beleidsmakers van SEIN.
  • Ondersteuning bij overlijden en rouwproces.

Team van geestelijk verzorgers

De geestelijk verzorgers zijn in staat om ieder mens naar zijn/haar eigen wens en behoefte geestelijk te ondersteunen. Zij hebben, gezien hun levensbeschouwelijke achtergrond, ieder hun eigen specialiteit. 

Pastor Mariëlle Roosen-van der Lans
Tel: 023-558 8392
E-mail: mroosen@sein.nl  

Ds Hetty van Galen
Tel: 023-558 8393
E-mail: hvgalen@sein.nl  

Ds DirkJan Lagerweij (locatie Fonteinkruid)
Tel: 038-845 7214
E-mail: dlagerweij@sein.nl