Ergotherapeut

De ergotherapeut zorgt ervoor dat cliënten zo optimaal mogelijk kunnen functioneren in hun woon- leef- en werkomgeving. 

De ergotherapeut biedt:

  • Ondersteuning bij het verminderen van gedragsproblemen.
  • Ondersteuning/stimulering bij de ontwikkeling.
  • Trainen van de zelfstandigheid, bijvoorbeeld bij wassen en aankleden.
  • Aanpassingen en voorzieningen, zoals (rol)stoelen op maat en hulpmiddelen bij het eten, drinken, wassen en aankleden.
  • Functietraining voor bepaalde activiteiten en vaardigheden.
  • Lig- en zitorthesen en positioneringskussens.

Verder neemt de ergotherapeut deel aan verschillende expertiseteams, zoals het Val AdviesTeam, KIDS en Decubitus Advies Team. 

Contact

Ingrid den Haan, ergotherapeut, SI- therapeut en kinderergotherapeut IO.