HomeWoonzorg en dagbestedingBehandeling in Gezondheidscentrum

Gezondheidscentrum: specialist in epilepsie

Het Gezondheidscentrum van SEIN is een centrum van expertise op het gebied van medische, paramedische, gedragswetenschappelijke en psychosociale epilepsiezorg.

De verschillende diensten van het gezondheidscentrum zijn gericht op diagnostiek, behandeling, begeleiding, training en educatie. Deze diensten worden al vele jaren geboden aan cliënten die wonen bij SEIN maar zijn toegankelijk voor iedereen, wel of geen cliënt van SEIN.

De professionals bij het Gezondheidscentrum:

 • Arts
 • Psycholoog/orthopedagoog
 • Fysiotherapeut
 • Logopedist
 • Diëtist
 • Maatschappelijk werker
 • Geestelijk verzorger
 • Tandarts en mondhygiënist
 • Ergotherapeut

Deze professionals verzorgen de epilepsiezorg voor kinderen, volwassenen en ouderen met epilepsie of andere neurologische aandoeningen, een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel of een psychiatrische stoornis. Zij werken daarbij intensief samen.

Expertiseteams

Een aantal samenwerkingen zijn georganiseerd in speciale teams. De expertiseteams zijn opgezet om met verschillende disciplines bepaalde vraagstukken te bespreken en oplossingen te vinden. De expertiseteams van het gezondheidscentrum:  

 • Autisme Expertise Team
 • Communicatie Advies Team (gericht op communicatie met patiënten, al dan niet met hulpmiddelen)
 • Decubitus Advies Team (gericht op het voorkomen en behandelen van doorligwonden)
 • Expertise Team Agressie Preventie
 • Kinderteam voor Interventie en Diagnostiek SEIN (KIDS)
 • Slik Advies team
 • Team bewegingsspecialisten
 • Valadviesteam