HomeWoonzorg en dagbestedingGezondheidszorg en ondersteuning

Gezondheidszorg en ondersteuning

Ook mensen met epilepsie hebben soms een huisarts nodig en bezoeken geregeld een tandarts. Daarnaast hebben veel mensen met epilepsie ook nog andere problematiek waaronder neurologische aandoeningen, autisme, een verstandelijke of lichamelijke beperking, psychosociale problemen, slikklachten, motorische klachten, niet-aangeboren hersenletsel en nog veel meer.

In het gezondheidscentrum van SEIN krijgen zij de medische en paramedische zorg die zij nodig hebben, van jong tot oud. Alle professionals in het gezondheidscentrum zijn gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met epilepsie en mensen met een verstandelijke beperking. Daarbij werken zij ook intensief met elkaar samen en houden zij ook multidisciplinaire besprekingen.

De professionals bij het Gezondheidscentrum:

 • Arts
 • Psycholoog/orthopedagoog
 • Fysiotherapeut
 • Logopedist
 • Diëtist
 • Maatschappelijk werker
 • Geestelijk verzorger
 • Tandarts en mondhygiënist
 • Ergotherapeut

De verschillende diensten van het gezondheidscentrum zijn gericht op diagnostiek, behandeling, begeleiding, training en educatie. Deze diensten worden al vele jaren geboden aan cliënten die wonen bij SEIN maar zijn toegankelijk voor iedereen, wel of geen cliënt bij SEIN.

Uiteraard zullen de professionals van het gezondheidscentrum doorverwijzen naar een andere specialist bijv. in een ziekenhuis indien dat nodig is. 

Expertiseteams

Een aantal samenwerkingen zijn georganiseerd in speciale teams. De expertiseteams zijn opgezet om met verschillende disciplines bepaalde vraagstukken te bespreken en oplossingen te vinden. De expertiseteams van het gezondheidscentrum:  

 • Autisme Expertise Team
 • Communicatie Advies Team (gericht op communicatie met patiënten, al dan niet met hulpmiddelen)
 • Decubitus Advies Team (gericht op het voorkomen en behandelen van doorligwonden)
 • Expertise Team Agressie Preventie
 • Kinderteam voor Interventie en Diagnostiek SEIN (KIDS)
 • Slik Advies team
 • Team bewegingsspecialisten
 • Valadviesteam
https://comicsnake.com/dc-comics/ magazine-pdf.net comics-all.com/