HomeWoonzorg en dagbestedingBehandeling in Gezondheidscentrum

Gezondheidscentrum: specialist in epilepsie

Het Gezondheidscentrum van SEIN is een centrum van expertise op het gebied van medische, paramedische, gedragswetenschappelijke en psychosociale epilepsiezorg.

De verschillende diensten van het Gezondheidscentrum zijn gericht op diagnostiek, behandeling, begeleiding, training en educatie. Deze diensten worden al vele jaren geboden aan cliënten die wonen bij SEIN maar zijn toegankelijk voor iedereen, wel of geen cliënt van SEIN.

U vindt de volgende professionals bij het Gezondheidscentrum:

  • arts
  • gedragswetenschapper
  • fysiotherapeut
  • logopedist
  • diëtist
  • maatschappelijk werker
  • geestelijk verzorger
  • tandarts
  • ergotherapeut
  • Psychomotorisch therapeut

Deze professionals verzorgen de epilepsiezorg voor kinderen, volwassenen en ouderen met epilepsie of andere neurologische aandoeningen, een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel of een psychiatrische stoornis. Zij werken daarbij intensief samen.

Bekijk het dienstenaanbod van het Gezondheidscentrum.