Nieuws

Start werkzaamheden Wickevoort

vrijdag, 28 juni 2019

Bij SEIN op De Cruquiushoeve wonen ongeveer 275 cliënten. Rondom de woongebouwen op De Cruquiushoeve wordt de komende jaren een woonwijk gerealiseerd, het Landgoed Wickevoort (zie ook bericht 12 febr. 2019).

De verwachting is dat in de zomer van 2019 een deel van hoofdfase 1 van start gaat. Gestart wordt met de bouw van vrije sector huurwoningen op de velden Erven 1 en 3 (nr. 1 en 3 in de afbeelding), met de bouw van sociale huurwoningen op de velden Erven 2 (nr. 2) en Poortgebouw (nr. 4) en met de verkoop van het woonveld Hagen (nr. 5). De meeste activiteiten vinden plaats op de grond tussen SEIN en de golfbaan, maar ook naast het Logeerhuis wordt deze zomer gestart met werkzaamheden.

Planning bouw

Planning woningen naast Logeerhuis (nr.3)

  • Bouwrijp maken van de grond: juli – oktober 2019
    Dit houdt onder andere in dat de grond wordt opgehoogd, er nutsvoorzieningen worden aangelegd en er eventuele begroeiing wordt verwijderd. De bosgordel blijft behouden.
  • Start bouw woningen: september/ oktober 2019
    De werkzaamheden zullen starten om 7.00 uur ’s ochtends. Binnen een afstand van 0 tot 90 meter vanaf woongebouwen van SEIN worden de palen van de woningen de grond in geschroefd. Dat zorgt voor minder trillingen in de grond en minder geluidsoverlast. 

Planning overige woonvelden hoofdfase 1

De velden met koopwoningen gaan eerst de verkoop in voordat met de bouw wordt gestart. In september/oktober start de verkoop van de eerste velden met koopwoningen: Hagen (nr. 5) en Orangerie (nr. 6). Start bouw van deze woningen is begin 2020. Daarna volgen de overige woonvelden van deze fase. In het najaar van 2021 is hoofdfase 1 waarschijnlijk afgerond en zijn er 350 woningen opgeleverd. 

Op de website van Wickevoort vindt u meer informatie over de gebiedsontwikkeling. Ook vindt u hier impressiefoto’s van de woningen die in de verschillende woonvelden gebouwd zullen worden. 

Veiligheid

Voor ons staat de veiligheid van onze cliënten voorop. Het bouwterrein, inclusief de weg voor het bouwverkeer, wordt geheel omsloten met twee meter hoge hekken met doeken ervoor. Er zal geen bouwverkeer rijden over het terrein van SEIN en andersom kunnen cliënten het bouwterrein ook niet bereiken vanaf het terrein van SEIN. In de tekening is in rood de weg voor het bouwverkeer aangegeven. De afgegeven omgevingsvergunningen en de bouwterreinen voor de woningen op Wickevoort voldoen aan de wet- en regelgeving waarop SEIN, maar ook de omgevingsdienst en gemeente Haarlemmermeer bij de uitvoering op toezien.

De werkzaamheden vinden hoofdzakelijk plaats van maandag t/m vrijdag tussen 7.00 en 18.00 uur. De meeste cliënten staan op rond de tijd dat de werkzaamheden starten. Er is afgesproken dat er niet geheid wordt tijdens uitvaartdiensten in gebouw De Rank. 

Meer informatie

Wij zullen u op de hoogte houden van de belangrijke ontwikkelingen.

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie over Wickevoort? Kijk eens op www.wickevoort.nl of neem contact op met: 

Renske Kaaij via e-mail: rkaaij@sein.nl of telefoon: 023-558 8474
of Lisette Vrijmoed via e-mail: lvrijmoed@sein.nl of telefoon: 023-558 8434.


https://comicsnake.com/dc-comics/ magazine-pdf.net comics-all.com/