Aanmelden bij SEIN

Om bij SEIN te kunnen wonen, logeren of om gebruik te kunnen maken van de dagbesteding heeft u een indicatie of beschikking nodig van de gemeente of het CIZ. Er zijn verschillende wetgevingen afhankelijk van het soort zorg dat u nodig heeft. Kies één van de drie opties voor meer uitleg:

Geschikte woonvorm, dagbesteding of logeerzorg kiezen

Als u een indicatie / beschikking gekregen heeft via de gemeente of het CIZ, overlegt u met Zorgbemiddeling van SEIN welk ondersteuningsaanbod het beste bij u past. Natuurlijk zijn uw wensen (als toekomstige cliënt of als vertegenwoordiger) heel belangrijk. Ook uw medische situatie is van belang: wat is de mate van de epilepsie en waar vindt u de beste aansluiting bij andere cliënten. Misschien ziet of hoort u slecht, of heeft u last van veel prikkels. Dit is allemaal belangrijk om te bepalen welk aanbod het beste bij iemand past. 

https://comicsnake.com/dc-comics/ magazine-pdf.net comics-all.com/