HomeWetenschappelijk onderzoekOnderzoeksprogramma'sHersenstimulatie en prikkelbaarheid van de hersenen

Hersenstimulatie en prikkelbaarheid van de hersenen

De prikkelbaarheid van de hersenschors is een relatief nieuw onderzoeksprogramma. Onder dit programma vallen diverse projecten; we noemen er hier een aantal. 

Het doel van dit onderzoekprogramma is om een nieuwe diagnostische methode te ontwikkelen voor mensen met epilepsie. Transcraniële Magnetische Stimulatie (TMS) speelt daarbij een centrale rol. Met deze techniek kunnen hersencellen in de hersenschors met kleine elektromagnetische pulsen gestimuleerd worden.

Een belangrijk verschil met het elektro-encefalogram (EEG) is dat het EEG vooral spontaan optredende afwijkingen meet in de elektrische hersenactiviteit bij mensen met epilepsie. Het TMS onderzoek is niet afhankelijk van het spontaan optreden van genoemde afwijkingen. Hierdoor kan dit onderzoek een gevoeligere en snellere methode zijn om een aanleg voor epilepsie en de mate waarin dit aanwezig is op te sporen. Ook kan het effect van anti-epileptische medicatie op de hersenen direct gemeten worden. In de toekomst kan deze techniek helpen om het juiste medicijn voor iemand te kiezen. Dit is van groot belang omdat het vinden van het juiste medicijn niet eenvoudig en tijdsintensief is.

Onderzoeksprojecten

/

Prikkelbaarheid van de hersenschors als spiegel van de ziekte-activiteit in epilepsie.

Onderzoeker

G. Visser (Gerhard)
P. Bauer (Prisca)

Titel onderzoek

Prikkelbaarheid van de hersenschors als spiegel van de ziekte-activiteit in epilepsie.

Wat is het probleem?

Bij mensen met epilepsie worden vaak veel medicijnen uitgeprobeerd tot het beste medicijn voor iemand gevonden wordt. Dit proces duurt maanden. 

Eerder onderzoek heeft laten zien dat de prikkelbaarheid van de hersenen bij mensen met epilepsie verhoogd is. Door het gebruik van medicijnen tegen epilepsie wordt de prikkelbaarheid lager. Één onderzoek heeft aangetoond dat de mate van verlaging van de prikkelbaarheid direct te maken heeft met het aantal epilepsie-aanvallen: hoe lager, hoe minder aanvallen. Het verschil tussen de prikkelbaarheid van de hersenen voor en na het gebruik een medicijn zou dus kunnen helpen voorspellen of een medicijn aanslaat bij iemand.

Hoe gaan we het aanpakken?

Met Transcraniële Magnetische Stimulatie kan de prikkelbaarheid van de hersenen gemeten worden. Transcranieel betekent “door de schedel heen”. Magnetische stimulatie betekent dat er met een magneet een kleine puls aan de hersenen wordt gegeven. De reactie op deze puls vertelt iets over de prikkelbaarheid van de hersenen. Deze reactie wordt op de spier van de duim en op het hoofd gemeten. 

We zullen 50 mensen met epilepsie vragen om mee te doen. Voor en na het starten van medicijnen tegen epilepsie gaan wij de prikkelbaarheid van de hersenen meten. De deelnemers houden in een dagboek het aantal aanvallen bij. Zo kijken we of de prikkelbaarheid van de hersenen het effect van medicijnen bij een individu kan helpen voorspellen. Daarnaast vragen we ook 50 gezonde mensen om mee te doen. Door de prikkelbaarheid van de hersenen van gezonde mensen te vergelijken met de prikkelbaarheid van mensen met epilepsie, kunnen we meer begrijpen over wat epilepsie eigenlijk is.

Wat hopen we te bereiken?

We hopen dat de prikkelbaarheid van de hersenen op termijn een hulpmiddel wordt om het juiste medicijn voor iemand te kiezen. Daarmee zou iedereen met epilepsie sneller het beste medicijn krijgen. Maar dat is niet het enige. De prikkelbaarheid van de hersenen zou dokters ook kunnen helpen om te bepalen of iemand met minder of zelfs zonder medicijnen kan. Hierdoor zouden mensen met epilepsie minder bijwerkingen hebben. 

Resultaat

Resultaten worden toegevoegd naar afronding van het onderzoek.

Met wie doen we dit onderzoek

n.v.t.

Start/duur onderzoek

Start onderzoek: september 2013

Duur onderzoek: 2.5 jaar

Exciteerbaarheid bij Generaliseerde EpiLepsie (EGEL)

Onderzoekers

P. Bauer (Prisca)

Titel Onderzoek

Exciteerbaarheid bij Generaliseerde EpiLepsie (EGEL)

Wat is het probleem?

Het is soms niet eenvoudig om het best passende medicijn te vinden waarmee iemand met epilepsie  aanvalsvrij wordt. 

Hoe gaan we het oplossen?

Door middel van Transcraniële Magnetische Stimulatie (TMS) verwachten we de prikkelbaarheid van de hersenen en de effecten van medicijnen op het brein te kunnen meten. Eerdere onderzoeken hebben laten zien dat de prikkelbaarheid van de hersenen samenhangt met de kans op het krijgen van epileptische aanvallen. Het doel van de EGEL studie is om te onderzoeken of prikkelbaarheid van de hersenen een klinisch bruikbare biomarker is bij mensen met Juveniele Myoclonus Epilepsie.  

Wat hopen we te bereiken?

Een methode die kan voorspellen welk medicijn bij welke patiënt het beste zal werken. 

Resultaten

Resultaten worden toegevoegd na afronding van het onderzoek

Met wie doen we het onderzoek?

n.v.t. 

Start/duur onderzoek

 2014-2016

Exciteerbaarheid na Glutamaat-Antagonist behandeling in EpiLepsie – Het EGEL II onderzoek

Onderzoekers

R. Helling (Robert)                                                                                      

Titel Onderzoek

Exciteerbaarheid na Glutamaat-Antagonist behandeling in EpiLepsie – Het EGEL II onderzoek

Wat is het probleem?

Het is soms niet eenvoudig om het best passende medicijn te vinden waarmee iemand met epilepsie aanvalsvrij wordt. 

Hoe gaan we het oplossen?

De hersenen van mensen met epilepsie zijn extra prikkelbaar. De prikkelbaarheid wordt lager door het gebruik van medicijnen tegen epilepsie. Als de prikkelbaarheid lager is, lijkt de kans op aanvallen af te nemen. Wij onderzoeken hoe de prikkelbaarheid van de hersenen door het medicijn perampanel (Fycompa) verandert en of deze verandering kan voorspellen of het geneesmiddel als behandeling aanslaat.

Wat hopen we te bereiken?

Dit helpt ons om in de toekomst sneller het juiste type en de juiste hoeveelheid medicatie te bepalen voor mensen met moeilijk behandelbare epilepsie.

Resultaten

Resultaten worden toegevoegd na afronding van het onderzoek

Met wie doen we het onderzoek?

n.v.t. 

Start/duur onderzoek

2016-2017