Mw. Y. Huber-Mollema, MSc

Contact

E-mail

Publicaties

Researchgate

Specialisme

Orthopedagogiek

Wetenschappelijk aandachtsgebied(en)

Kinderen van moeders met epilepsie die tijdens de zwangerschap zijn blootgesteld aan anti-epileptica

Biografie

Mw. Huber is in 2012 afgestudeerd als orthopedagoog aan de Universiteit van Amsterdam (UvA), na een bachelor pedagogische wetenschappen (2010). In haar master heeft ze zich gespecialiseerd in de kinder- en jeugdpsychiatrie, met zowel een klinische- als onderzoeksstage. Voor haar afstudeeronderzoek ontving zij een scriptieprijs. Haar interesses liggen zowel in de klinische praktijk als de wetenschap. Na haar studie is ze verbonden gebleven aan de UvA als onderzoeksassistent binnen een slaaponderzoek bij adolescenten. Daarnaast werkte ze in de praktijk als orthopedagoog bij de Bascule en als begeleider bij Philadelphia op een groep voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen.
In februari 2014 is ze gestart met een promotietraject bij SEIN/ UvA op het onderzoeksproject EURAP & Ontwikkeling. Hiervoor doet zij onderzoek naar de ontwikkeling en het gedrag van kinderen van moeders met epilepsie. Mw. Huber vindt het belangrijk om met wetenschappelijk onderzoek de informatievoorziening over de hulpverlening aan kinderen en hun ouders te verbeteren.   

Wat zou je in de toekomst nog graag willen onderzoeken?

Met het onderzoeksproject EURAP & Ontwikkeling wil ik onderzoeken welk effect blootstelling aan anti-epileptica heeft op de lange termijn ontwikkeling van kinderen tijdens de zwangerschap. Met de onderzoeksresultaten kunnen (toekomstige) moeders en hun neurologen een wel overwogen keuze maken over het meest geschikte anti-epilepticum. Daarnaast biedt dit onderzoek kennis over mogelijke aanknopingspunten voor begeleiding en behandeling aan kinderen die tijdens de zwangerschap zijn blootgesteld aan anti-epileptica.