Mw. dr. R. Rodenburg

Contact

E-mail

Publicaties

Researchgate
ORCID

Specialisme

Pediatrische Psychologie, orthopedagogiek

Wetenschappelijk aandachtsgebied(en)

  • Epilepsie en het gezin
  • Psychopathologie en behandeling
  • Anti-Epileptica tijdens zwangerschap en ontwikkeling

Biografie

Mw. Rodenburg studeerde orthopedagogiek aan de UvA. Ze promoveerde in 2006 op de relatie tussen gezinsfactoren en psychopathologie bij kinderen met epilepsie. Sinds 2011 werkt zij als universitair docent bij de UvA en werkt zij als hoofdonderzoeker bij  Stichting Epilepsie Instellingen Nederland. Zij onderzoekt de impact van epilepsie op het gezin, waarbij zij enerzijds de impact van epilepsie op kinderen en hun gezinnen  onderzoekt, maar anderzijds ook de impact onderzoekt voor moeders met epilepsie en hun kinderen. Zo onderzoekt ze de lange termijn ontwikkeling van kinderen van moeders met epilepsie en betrekt zij daar de relatie met gezinsfactoren zoals opvoedingsstress en opvoeding bij (Promotie onderzoek Yfke Huber-Mollema). Haar onderzoek richt ze eveneens op  huil- en slaapproblemen bij jonge kinderen, wat weer terugkomt in het epilepsie onderzoek, waarbij ze samenwerkt met Dr. Eline Moller. Momenteel doen zij beiden onderzoek naar de effectiviteit van The Happiest Baby methode en gebruik van een slim bedje dat reageert op het huilen van de baby. Daarnaast is ze betrokken bij een onderzoek van Yield van de UvA naar de eerste determinaten van zelfregulatie bij baby’s (promotieonderzoek Martina Zaharieva). Roos verricht voornamelijk onderzoek met behulp van single case experimentele onderzoeksdesigns (SCED). SCED stelt in staat om effectiviteit van interventies op individueel niveau te onderzoeken, om geleidelijk aan uit te breiden naar analyses op groepsniveau zoals multilevel. SCED helpt haar om de kloof tussen wetenschap en de klinische praktijk te benutten. Patiënten hebben daar direct profijt van. Haar studenten leidt ze graag in deze traditie op.

Wat zou je in de toekomst nog graag willen onderzoeken?

In de toekomst hoop ik ook moeders met epilepsie die zwanger zijn of een jonge baby hebben beter te kunnen ondersteunen met een behandeling die zich richt op huilen en slapen bij jonge baby’s. Bij de UvA ben ik al werkzaam met de Happiest Baby methode en heb ik het Sleep Tight Programma ontwikkeld, een programma dat ze graag zou onderzoeken binnen het Slaapcentrum van SEIN.

Ontvangen externe subsidies

  • Panta Rhei. EURAP en Ontwikkeling.
  • Teding van Berkhout Fellowship SEIN. Child and Family Adjustment in Epilepsy
  • KNAW akademie-assistentschap. Seizure-Related Anxiety and Trauma Symptoms in Children with Epilepsy: Screening and Treatment efficacy
  • VEN. EMDR effectiveness in adults with PTSD and intellectual disability: A case series