Mw. L. van den Berg, MSc

Contact

E-mail

Specialisme

Klinische (kinder)neuropsychologie

Wetenschappelijk aandachtsgebied(en)

  • Frontale epilepsie
  • Ontwikkeling en gedrag

Biografie

Mw. Van den Berg is sinds 2007 werkzaam bij SEIN. Mw. Van den Berg is begonnen als neuropsycholoog en is sinds een jaar bedrijfsvoerendhoofd van de afdeling psychologie. Zij heeft in 2011 de GZ opleiding afgerond en verwacht volgend jaar af te studeren als klinisch neuropsycholoog.
Voor haar promotie doet zij samen met de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek naar de cognitieve en gedragsproblemen bij kinderen met frontale epilepsie. Dit is tevens haar eerste kennismaking met wetenschappelijk onderzoek. De affiniteit van mw. Van den Berg ligt vooral bij kinderen. Ze werkt ook met volwassenen maar dan voornamelijk op het gebied van epilepsiechirurgie.

Wat zou je in de toekomst nog graag willen onderzoeken?

Psychologische interventies bij specifieke (kinder)epilepsie beelden, zoals cognitieve revalidatie bij neuropsychologische problemen en individuele therapie bij gedragsproblemen. Daarnaast is binnen de epilepsiechirurgie een interessante (onderzoeks)groep waarbij amygdalahippocampectomies worden uitgevoerd.

Afvaardiging in commissies, werkgroepen e.d. 

Lid redactieraad tijdschrift Epilepsie