Zakelijke giften

SEIN Research verwelkomt u graag als bedrijfsdonateur. Als bedrijfsdonateur steunt u (structureel) het epilepsie-onderzoek van SEIN. Zakelijk bijdragen aan het wetenschappelijk epilepsie-onderzoek bij SEIN kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld als bedrijfsdonateur, het opzetten van een salarisdonatieprogramma, het sponsoren van een evenement of door een partnerschap aan te gaan.

Bedrijfsdonateur

U kunt zakelijk een eenmalige of terugkerende donatie doen. Het bedrag en de frequentie bepaalt u zelf. U kunt doneren via: 

  • het bankrekeningnummer NL83 INGB 0675 2511 25, op naam van Stichting Epilepsie Instellingen Nederland, o.v.v. van zakelijke donatie SEIN Research
  • de online donatie module

Salarisdonatieprogramma

Bij een salarisdonatieprogramma incasseert u (de werkgever) de donaties van de werknemers. Dit kan zijn in de vorm van salarisuren of verlofdagen. U, de werkgever, maakt deze over naar SEIN Research. Als werkgever kunt u er voor kiezen om de donaties van de werknemers te verhogen of te verdubbelen.

Een salarisdonatieprogramma is zowel voor u als voor de werknemer fiscaal aantrekkelijk. Voor de werkgever is de donatie aftrekbaar van de vennootschapsbelasting, zolang deze valt binnen de geldende wettelijke regels. De werknemer kan zijn salarisdonaties aftrekken van de inkomstenbelasting als deze voldoet aan de voorwaarden. Voor meer informatie kunt u terecht op de site van de belastingdienst.

Sponsoring

U kunt er ook voor kiezen om SEIN Research te sponsoren. Denk hierbij aan het sponsoren van een Fellow, een symposium of een congres. 

Strategisch Partnerschap

U kunt bijvoorbeeld het wetenschappelijk epilepsie-onderzoek van SEIN koppelen aan een verkoopactie van uw organisatie of u kunt samen met SEIN Research een evenement organiseren.

Vragen?

Heeft u een vraag over de verschillende mogelijkheden mail dan naar research@sein.nl.

https://comicsnake.com/dc-comics/ magazine-pdf.net comics-all.com/