HomeWerken bij SEINVrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligers zijn bij SEIN enorm belangrijk. Zij zorgen ervoor dat er meer tijd en aandacht is voor de bewoners en cliënten. Er zijn zo’n 220 vrijwilligers actief bij SEIN.

Wat kunt u als vrijwilliger/maatje betekenen?

Voor vrijwilligers is er van alles te doen bij SEIN. Wandelen met cliënten, samen boodschappen doen of op bezoek bij cliënten om een praatje te maken. Cliënten waarderen dat heel erg.

Ook bij allerlei activiteiten van de afdeling Recreatie is uw inzet als vrijwilliger van harte welkom. Bijvoorbeeld als begeleiding bij het zwemmen, bij sportactiviteiten of uitstapjes. Op de manege van SEIN kunt u cliënten begeleiden, helpen bij de verzorging van de paarden of bij het onderhoud van de manege.

Vrijwilligerswerk kan ook bij de geestelijke verzorging, de woonafdelingen en het activiteitencentrum. Veel van bovenstaande activiteiten vinden plaats bij SEIN locaties in Midden- en West-Nederland. In Zwolle bent u als vrijwilliger of maatje zeer welkom bij de woonvoorziening Fonteinkruid

Vrijwilligerswerk levert leuke contacten op en geeft veel voldoening. De werkervaring die u opdoet kan bovendien helpen bij het vinden van een betaalde baan. Vrijwilligerswerk vraagt enthousiasme en motivatie. Goed kunnen luisteren naar mensen is ook belangrijk.

SEIN afbeelding

Wat krijgen vrijwilligers bij SEIN?

SEIN biedt u als vrijwilliger een Vrijwilligersovereenkomst. Bovendien heeft u recht op een ongevallen- en collectieve WA-verzekering. Uw reiskosten kunt u declareren en u krijgt een zwemkledingvergoeding. De vrijwilligers van de manege krijgen ook een kledingvergoeding.

De afdeling Vrijwilligerswerk organiseert cursussen voor de vrijwilligers als er voldoende vraag naar is. En een keer per jaar is er een jaarlijks evenement voor alle vrijwilligers. Tot slot krijgt u een kerstattentie.