Pauline Amesz, verpleegkundige begeleider bij SEIN

"Ik vind het een uitdaging mee te werken aan de ontwikkeling van Slaap-Waakcentrum SEIN, locatie Heemstede. Er is al veel moois neergezet in korte tijd maar nog meer te doen. Kortom met elkaar de schouders eronder!"

HomeWerken bij SEINOpleidingenWerken en leren bij SEIN

Werken en leren bij leerbedrijf SEIN

Groepsfoto Leerlingen SEIN 2017

De opleiding Begeleider Gehandicaptenzorg (BGZ) niveau 3, Verzorgende IG niveau 3, de combinatie opleiding Verzorgende IG/Maatschappelijke Zorg (VIG/MZ) niveau 3 en Persoonlijk begeleider Gehandicaptenzorg (PBGZ) niveau 4 zijn bij SEIN Midden- en West-Nederland via de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) te volgen.
Deze opleiding biedt SEIN voor schoolverlaters en volwassenen met zorgervaring en zonder zorgervaring. Als leerbedrijf schept SEIN de voorwaarden voor leerlingen om aan de eisen van de opleiding te voldoen. De leerlingen krijgen begeleiding van werkbegeleiders en praktijkopleiders van SEIN.

Verdere info

Je ontvangt bij aanvang van de opleiding direct een salaris en de kosten van de opleiding worden door SEIN vergoed.
Je krijgt als leerling een gedegen inwerkperiode. In de eerste drie maanden volg je een aantal interne scholingen zoals: reanimatie en de basiscursus epilepsie.

Start werving
De opleiding van augustus 2020 is inmiddels begonnen. De werving voor de opleiding die in februari 2021 aanvangt is nog niet gestart.

Nova College

SEIN heeft een contract met het NOVA College dat het theoretische deel van de opleiding verzorgd. Op de website van het NOVA College staat meer informatie over de opleidingen.

https://comicsnake.com/dc-comics/ magazine-pdf.net comics-all.com/