Vakantiekrachten gezocht!

Wil je een leuke vakantie en zoek je uitdagend en dankbaar vakantiewerk? Kom ervaring opdoen en bijverdienen bij SEIN.

Kom werken bij: 

• de dagbesteding
als sport- of activiteitenbegeleider

• een woongroep
als huishoudelijk- of zorgassistent


Om goede zorg te kunnen blijven bieden, zijn er tal van in - en externe opleidingsmogelijkheden.

Ook zijn er bij SEIN mogelijkheden voor stagiairs, vakantiekrachten, 
vrijwilligers en oproepkrachten.   

Opleidingen

Investeren in medewerkers vindt SEIN belangrijk. Als medewerker van SEIN kunt u zich verder ontwikkelen, persoonlijk en professioneel. Zo zorgen we ervoor dat wij de beste epilepsiezorg kunnen blijven geven.

Interne opleidingen

SEIN organiseert voor haar medewerkers diverse interne leer- en opleidingsactiviteiten, zoals:

  • Basiscursus Epilepsie. Deze cursus is voor alle nieuwe medewerkers en stagiairs.
  • Epilepsie opleiding voor verpleegkundigen en begeleiders werkzaam binnen de sector Klinische Zorg.
  • 2-daagse Epilepsie Cursus Lang Verblijf. Voor deze cursus kunnen zich ook externe kandidaten aanmelden.
  • Basiscursus ASS (Autisme Spectrum Stoornis).
  • Cursus Omgaan met agressie
  • Bedrijfshulpverlening (BHV)-cursus
  • Reanimatie
  • Cyclische scholing Lang Verblijf

Werken en leren bij SEIN

SEIN is een leerbedrijf. U kunt bij de sector Lang Verblijf van SEIN Midden- en West-Nederland (locaties 'Meer en Bosch' te Heemstede en 'De Cruquiushoeve' te Cruquius) via een Beroeps Begeleidende Leerweg (leren en werken) de opleidingen Begeleider Gehandicaptenzorg (BGZ) niveau 3, Verzorgende IG niveau 3, combinatie Verzorgende IG/Maatschappelijke Zorg (VIG/MZ) niveau 3 en Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg (PBGZ) niveau 4 volgen.
Medewerkers kunnen doorstromen in onder meer de zorgopleidingen Verpleging en Verzorging, en Welzijn.