HomeVerwijzersPatiënt doorverwijzen

Patiënt doorverwijzen

Voor de diagnose en behandeling bij een van de poliklinieken, klinieken of Slaap-Waakcentra van SEIN heeft de patiënt een doorverwijzing nodig van een de neuroloog, kinderarts of specialist van een algemeen of academisch ziekenhuis. In sommige gevallen kan de huisarts direct doorverwijzen. Voor wonen of dagbesteding bij SEIN is een indicatie nodig van de gemeente of het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Lees meer over de indicaties voor verwijzing naar SEIN.

Terugverwijzen naar uw eigen (huis)arts

Wanneer de verwijsvraag is beantwoord, wordt de patiënt in de meeste gevallen terugverwezen naar de behandeld specialist in het algemeen of academisch ziekenhuis. De patiënt krijgt een behandeladvies mee. Mochten zich problemen voordoen, kan advies worden ingewonnen bij SEIN of kan de patiënt weer naar SEIN worden verwezen.

De verwijsbrief

U kunt uw patiënt doorverwijzen via een verwijsbrief. In de verwijsbrief zien wij graag opgenomen: de persoonlijke gegevens van de patiënt, de reden van doorverwijzing, de anamnese en resultaten van eerder verricht diagnostisch onderzoek (zoals de uitslag van een MRI onderzoek of EEG). De verwijsbrief ontvangen wij bij voorkeur per post. U kunt ook gebruik maken van onze voorbeeldverwijsbrieven:

In het menu hieronder vindt u de contactgegevens voor doorverwijzing naar een van onze afdelingen.

Informatie over verwijzing

/

Doorverwijzing naar polikliniek voor epilepsie

SEIN heeft dertien poliklinieken in Midden- en West-Nederland en Noord- en Oost-Nederland. U kunt de patiënt doorverwijzen naar de desbetreffende polikliniek met een eigen verwijsbrief of gebruikmaken van onze voorbeeldverwijsbrief. De verwijsbrief ontvangen wij bij voorkeur per post. Met deze verwijsbrief, ontvangen wij ook graag relevante informatie zoals de uitslag van een MRI - of EEG onderzoek. 

Poliklinieken in Midden- en West-Nederland
Klik voor de contactgegevens op de polikliniek van uw keuze. Is de betreffende polikliniek niet bereikbaar dan kunt  u in geval van spoed het algemene nummer in Heemstede bellen: 023 - 558 80 00. U krijgt dan een keuzemenu waarbij ook de optie spoed genoemd wordt. Wanneer u daarvoor kiest, krijgt u iemand aan de lijn die de dienstdoende neuroloog in kan schakelen.

Poliklinieken Noord- en Oost- Nederland
Klik voor de contactgegevens op de polikliniek van uw keuze. Is de betreffende polikliniek niet bereikbaar dan kunt u in geval van spoed het algemene nummer in Zwolle bellen:  038 - 845 71 71. U krijgt dan iemand aan de lijn die de dienstdoende neuroloog in kan schakelen. 

Doorverwijzing naar Slaap-Waakcentrum

Voor slaapzorg verwijst de huisarts in principe eerst naar een slaapcentrum in een algemeen ziekenhuis in de buurt. Als de slaapproblematiek complex is, er een second opinion gewenst is of er teveel klachten blijven bestaan, kan de specialist van het algemeen ziekenhuis doorverwijzen naar de specialist van het Slaap-Waakcentrum van SEIN.

Verwijsrichtlijn voor huisartsen
Indien de diagnose bekend is, maar er sprake is van aanhoudende klachten of comorbiditeit bestaat de mogelijkheid voor de huisarts om direct door te verwijzen naar het Slaap-Waakcentrum van SEIN. Per diagnosegroep ziet dit er als volgt uit:

Directe verwijzing naar SEIN bij:
Narcolepsie
Slaapproblematiek in combinatie met epilepsie
Slaapproblematiek en verstandelijke beperking
Slapeloosheid met comorbiditeit
Second opinion bij slapeloosheid met ernstige lijdensdruk.
Second opinion bij circadiane ritmiekstoornissen
Second opinion bij parasomnie
Second opinion bij RLS
Second opinion bij slaap apneu
Alle combinaties van bovengenoemde gediagnosticeerde slaap –waakstoornissen

U kunt de patiënt doorverwijzen via een verwijsbrief. Deze brief stuurt u sámen met  dit formulier naar ons op. Wij ontvangen de verwijzing bij voorkeur per post.

Het Slaap-Waakcentrum heeft een vestiging in Groningen, Heemstede en Zwolle.
Klik voor de contactgegevens op het Slaap-Waakcentrum van uw keuze.  

Doorverwijzing naar woonzorg en dagbesteding

SEIN heeft woonvoorzieningen en dagbesteding in Heemstede, Cruquius en Zwolle. Om bij SEIN te kunnen wonen, logeren of om gebruik te kunnen maken van de dagbesteding is een indicatie of beschikking nodig van de gemeente of het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). De afdeling Zorgbemiddeling kunt u van informatie voorzien over de aanmelding.  

Doorverwijzing voor consulentschap in VG-instelling

In instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking houden neurologen van SEIN spreekuur voor mensen met epilepsie. Deze consulentschappen vervult SEIN in zo’n 40 verstandelijk gehandicapten (VG)-instellingen,verdeeld over Midden- en West-Nederland en Noord- en Oost-Nederland. Lees meer over de consulentschappen van SEIN

Aanmelden voor consulentschap 

  • Voor aanmelden is nodig een verwijsbrief, een kopie van een ID-bewijs en een kopie van de verzekeringspas van de patiënt. 
  • Voor de verwijsbrief kunt u ook gebruik maken van het verwijsformulier van SEIN. De verwijsbrief ontvangen wij bij voorkeur per post. U kunt de verwijsbrief sturen naar het poliklinieksecretariaat van SEIN waar de patiënt is aangemeld voor het consulentschap spreekuur. 

Voor meer informatie over de consulentschappen kunt u contact opnemen met:
De Medische Registratie in Heemstede: 023- 558 8111, e-mail of
Polikliniek Volwassenen Zwolle: 038 - 845 7195, e-mail.

In geval van spoed

In geval van spoed kunt u contact opnemen met onze vestiging in Heemstede of Zwolle. U vraagt dan naar de dienstdoende neuroloog.  

Locatie Heemstede

  • Algemeen nummer in Heemstede: 023 - 55 88 000. 
    U krijgt een keuzemenu waarbij ook de optie spoed genoemd wordt. Wanneer u daarvoor kiest, krijgt u iemand aan de lijn die de dienstdoende neuroloog in kan schakelen.

Locatie Zwolle

  • Algemeen nummer in Zwolle:  038 - 845 71 71.
    U krijgt iemand aan de lijn die de dienstdoende neuroloog in kan schakelen.