HomeVerwijzersIndicatie voor verwijzing

Indicaties verwijzing naar SEIN

Diagnostiek

Behandeling

Diagnostiek en behandeling specifieke doelgroepen

  • Kinderen en jongeren
  • Mensen met een verstandelijke beperking
  • Vrouwen en epilepsie (voorlichting en begeleiding bij zwangerschapswens)
  • Ouderen (in Noord- en Oost-Nederland)

Overige indicaties

  • Onderzoek en multidisciplinaire begeleiding bij epilepsiegerelateerde cognitieve stoornissen en leerproblemen, psychologische en psychosociale problematiek.
  • Begeleiding bij epilepsiegerelateerde arbeidsproblematiek. Zie Bureau Arbeid.
  • Second opinion op verzoek van patiënt of behandelaar.
  • Woonzorg voor epilepsiepatiënten met een verstandelijke beperking.