Epilepsie en risico

Het leven met epilepsie zorgt voor een bepaald risico waar mensen met epilepsie rekening mee moeten houden. Wat kan wel en wat kan niet. En wanneer het wel kan, waar moet dan op gelet worden en welke voorzorgsmaatregelen moeten er worden genomen.

Epilepsie en sport

Sport beoefenen heeft een positieve invloed op ons functioneren. Voor mensen met epilepsie heeft het bovendien een positieve uitwerking op de persoonlijkheidsontwikkeling. Een goed risicoanalyse is echter erg belangrijk. Lees meer over de risico's rond epilepsie en sport.

Checklist 'Wonen, epilepsie en risico'

Praten over risico is denken over veiligheid. De checklist 'Wonen, epilepsie en risico' is bestemd voor iedereen die persoonlijk of beroepsmatig te maken heeft met 'epilepsie in de woonsituatie'.