HomeVeelgestelde vragen

Over epilepsie

/

Waar vind ik informatie over epilepsie?

Via de volgende link: Over epilepsie.

Categorie: Over epilepsie

Diagnose en behandeling

/

Heb ik een medische verklaring nodig als ik op reis ga?

Medicijnen die onder de opiumwet vallen, mag u niet zonder officiële verklaring meenemen naar het buitenland. Het gaat onder meer om: frisium, rivotril, stesolid, valium, lorazepam en fenobarbital.

Reist u naar een land in het Schengengebied? Dan moet u een verklaring invullen en opsturen naar Farmatec (van het ministerie). Een verklaring die door Farmatac is ondertekend, is 30 dagen geldig. Voor landen buiten het Schengengebied heeft u ook een verklaring nodig. Ondertekening daarvan kost de patiënt zo’n €20,- Welke landen binnen het Schengengebied liggen, leest u na op deze website.

Zie voor volledige informatie de website van het ministerie: farmatec.nl.
Of lees de brochure Geneesmiddelen mee op reis.

 

 

Wat zijn de wachttijden voor de poliklinieken?

SEIN informeert u zo goed als mogelijk over de verwachte wachttijden op de poliklinieken en streeft ernaar om de wachtlijsten zo kort mogelijk te houden. De gepubliceerde wachttijden zijn niet meer dan een indicatie en worden wekelijks geactualiseerd. Bekijk het overzicht.

Waar kan ik bijwerkingen van medicijnen melden en meer informatie vinden over bijwerkingen?

Bijwerkingen van medicijnen kunt u melden bij Lareb. Het Nederlandse kenniscentrum op het gebied van geneesmiddelenveiligheid. In de databank van Lareb kun je ook zoeken naar medicijnen om meer over bijwerkingen te weten te komen. 

Hoe kom ik aan Midazolam neusspray?

U kunt dit bij uw eigen apotheek krijgen. Elke apotheek heeft er zijn eigen prijs voor (die varieert van 22,50 tot 75 euro). De kosten worden niet vergoed.
Bij de Haarlemse Ziekenhuisapotheek kost de neusspray 22,50 euro.

Is cannabis/cannabidiol/CBD een optie voor behandeling bij epilepsie?

SEIN krijgt regelmatig de vraag of cannabis/cannabidiol/CBD als optie voor behandeling geboden kan worden bij epilepsie. Momenteel is er weinig bekend over de veiligheid en werkzaamheid van CBD ter behandeling van epilepsie bij kinderen of volwassenen. De informatie die nu beschikbaar is, is gebaseerd op het gebruik bij enkele patiënten. Er zijn nog geen resultaten bekend van het gebruik van CBD in vergelijking met een placebo (niet werkzaam medicijn) of in vergelijking met een bekend medicijn tegen epilepsie. Ook is er geen informatie over de lange termijn effecten van het gebruik van CBD. CBD geeft bijwerkingen en ook de juiste dosis is niet bekend. CBD is niet geregistreerd in Nederland als een medicijn tegen epilepsie en wordt niet standaard door de zorgverzekeraar vergoed.

SEIN doet mee aan internationale studies naar het gebruik van CBD bij geselecteerde patiënten, dit zijn kinderen met het Dravet syndroom of Lennox Gastaut syndroom. De doseringen die nu gebruikt worden in onderzoeksverband bij kinderen zijn hoog. Buiten onderzoeksverband schrijven de neurologen van SEIN momenteel geen CBD voor.

Ik wil informatie over nervus vagus stimulatie.

Kijk op de webpagina van NVS onder behandelmethoden of op de website van Nervus Vagus Stimulatie.

Ik wil een second opinion bij SEIN

Misschien bent u ontevreden over uw huidige behandeling, heeft u veel bijwerkingen van de medicijnen, vraagt u zich af of er geen andere medicijnen mogelijk zijn.
Voor een second opinion bij SEIN moet u uw huidige specialist of huisarts vragen om een verwijzing naar een van onze poliklinieken. Misschien vindt u dit moeilijk. Bedenk u dat het gaat om uw gezondheid, dat iedereen om een second opinion mag vragen en artsen dat niet gek vinden. De meeste zorgverzekeringen vergoeden een second opinion, maar kijk voor de zekerheid in uw zorgpolis. 
Wilt u weten wat de wachttijden zijn bij SEIN? De wachttijden van SEIN worden wekelijks bijgewerkt.

Ik heb vragen over epilepsiebehandeling in het buitenland

Kijk voor informatie over epilepsiebehandeling in het buitenland op de website van de International League Against Epilepsie.

Kosten

/

Wordt mijn behandeling bij SEIN vergoed?

 

Behandeling bij SEIN wordt vergoed door de basisverzekering. Houd er rekening mee dat u een deel zelf moet betalen, namelijk uw eigen risico.

Het eigen risico is wettelijk verplicht voor iedere Nederlander ouder dan 18 jaar. De hoogte van uw eigen risico is voor 2016 en 2017 minimaal €385,-. Het kan hoger zijn als u pakket heeft gekozen met een hoger eigen risico. Vaak zijn de kosten van de maandelijkse premie voor zo´n pakket juist lager. Informeer hiernaar bij uw zorgverzekeraar.

In alle gevallen past SEIN de algemene betalingsvoorwaarden toe.

Categorie: Kosten
Wat als er geen medische noodzaak aanwezig is?

Is er geen medische noodzaak voor een behandeling? Dan krijgt u uw kosten niet vergoed uit de basisverzekering. Dit is bijvoorbeeld het geval bij cosmetische chirurgie. Deze zorg betaalt u dus zelf. U kunt het ziekenhuis om een prijsopgave vragen.

Categorie: Kosten
Heb ik altijd een verwijsbrief nodig?

Wilt u dat uw specialistische zorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar? Dan heeft u een verwijzing nodig. Heeft u geen geldige verwijsbrief als u in een ziekenhuis komt? Dan kan het zijn dat u de behandeling zelf moet betalen. Het kan ook gebeuren dat u pas behandeld wordt als u de juiste verwijsbrief heeft. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk.

In de meeste gevallen krijgt u een verwijsbrief via de huisarts, maar ook andere zorgverleners of specialisten kunnen verwijzer zijn. Het is per zorgverzekeraar en polis verschillend wie als verwijzer wordt geaccepteerd. Een verwijsbrief is een jaar geldig. Bekijk het overzicht van geaccepteerde verwijzers.

Categorie: Kosten
Hoe zijn de kosten opgebouwd?

Zorgverzekeraars mogen zelf beslissen bij welke ziekenhuizen zij zorg inkopen. Als uw zorgverzekeraar geen overeenkomst heeft gesloten met SEIN, gelden voor u de tarieven in de standaardprijslijst. De tarieven in deze lijst worden ook wel passantentarieven genoemd. Dit geldt ook voor patiënten die niet of in het buitenland verzekerd zijn. Bekijk de overzichten met alle passantentarieven in 2017.

De kosten worden berekend met behulp van het DBC-systeem, een systeem voor het factureren van Diagnose-en-Behandelcombinaties.

De prijzen van de diensten van SEIN zijn moeilijk vergelijkbaar met die van algemene ziekenhuizen aangezien het vaak gaat om zeer complexe problematiek. Dit vraagt om extra en soms duurdere activiteiten en inzet van meer verschillende professionals. Het staat zorgverzekeraars vrij om met SEIN te onderhandelen over de tarieven voor epilepsie- en slaapgeneeskundige zorg, aangezien deze zorg valt in het zogenoemde B-segment. De passantentarieven voor particulieren zijn niet onderhandelbaar.

Passantentarieven 2015

Passantenraieven 2016

Categorie: Kosten
Wat is een DOT?

De letters DOT staan voor DBC Op weg naar Transparantie. DOT is een declaratiesysteem voor ziekenhuizen. In DOT staan DBC-zorgproducten. De indeling daarvan is gebaseerd op IC-D10, het internationale diagnosesysteem. 

Met ICD-10 kunnen partijen alle ziektebeelden en diagnoses van patiënten eenduidig registreren aan de hand van een internationale diagnoselijst. Dit vergroot de (inter)nationale vergelijkbaarheid. Andere voordelen van ICD-10 zijn:

 • betere informatie over zorguitgaven
 • de kwaliteit is beter te meten
 • de zorgzwaarte kan makkelijker worden bepaald
 • een specialisme-overstijgende productstructuur
 • betere mogelijkheden om statistieken bij te houden 
Categorie: Kosten
Wat is een DBC?

DBC staat voor "Diagnose Behandeling Combinatie". Zorginstellingen zoals SEIN zijn verplicht te factureren volgens het DBC-systeem, dat werkt met DBC-prestatiecodes.

In een DBC zijn per patiënt alle zorgactiviteiten in kaart gebracht, vanaf het eerste bezoek aan de arts tot en met de laatste controle. Deze zorgactiviteiten vloeien voort uit de medische klacht en de zorgvraag van een patiënt.

Het tarief voor een DBC wordt vastgelegd in een DBC-prestatiecode. Om te voorkomen dat zorgverleners een verkeerde DBC-code hanteren, zijn er uitgebreide controleregels opgesteld. In de tarieven zijn verschillende kosten opgenomen: de kosten die het ziekenhuis maakt en het honorarium van de medisch specialist(en).

Een DBC duurt vanaf 2015 maximaal 120 dagen. Na afloop van de behandeling ontvangt u als patiënt een rekening. Die rekening krijgt u ook als uw behandeling langer duurt dan 120 dagen. Het vervolg van de behandeling komt dan op rekening van een volgende DBC.

Categorie: Kosten
Wat is het passantentarief?

Het passantentarief is het tarief voor patiënten die onverzekerd zijn. Passantentarieven gelden ook voor patiënten die verzekerd zijn bij een verzekeringsmaatschappij waarmee SEIN geen contract heeft afgesloten. Bekijk de passantentarieven van 2015, 2016 en 2017.

Categorie: Kosten
Toelichting op de factuur

Bent u verzekerd voor de zorg die u bij SEIN krijgt? Dan kan het zijn dat u de factuur niet te zien krijgt. De factuur gaat dan rechtstreeks naar uw zorgvezekeraar. Als uw zorgverzekeraar geen contract heeft met SEIN, of u bent helemaal niet verzekerd, dan krijgt u de facturen thuis gestuurd.

 

Op de factuur ziet u één code: de DBC-code (Diagnose Behandel Combinatie). De prestatiecode geldt voor een gebruikelijk behandeltraject. Het kan zijn dat u niet het hele DBC-traject heeft doorlopen of dat er juist meer zorg nodig was dan de DBC aangeeft. Dan betaalt u toch de vergoeding voor een gebruikelijk behandeltraject, conform de prijsafspraken die SEIN heeft gemaakt met uw zorgverzekeraar.

Wilt u meer toelichting op de manier waarop facturen tot stand komen? Bekijk dit filmpje.

Categorie: Kosten
Wat is het No-showtarief?

Het no-showtarief bij SEIN is €75,-

SEIN brengt een zogenoemd no-showtarief in rekening als een patiënt zonder afmelding niet komt opdagen bij een afspraak, omdat SEIN dan kosten heeft gemaakt voor de voorbereidingen. De behandelaars kunnen op dat uur meestal geen andere patiënten ontvangen, omdat die op een ander tijdstip staan ingepland.

Zorgverzekeraars vergoeden geen rekeningen voor afspraken waar patiënten niet zijn komen opdagen. U bent zelf verantwoordelijk voor uw agenda en moet de nota dus zelf betalen. U kunt dit voorkomen door uw afspraken tenminste 24 uur van tevoren te verzetten.

Categorie: Kosten
Wat als mijn zorgverzekeraar de behandeling niet (volledig) vergoedt?

Heeft uw zorgverzekeraar geen contract afgesloten met SEIN, dan kan het voorkomen dat u (een deel van) de behandeling zelf moet betalen. In uw polisvoorwaarden met de verzekeraar kunt u terugvinden voor welke zorg u wel en niet verzekerd bent.

Bent u niet verzekerd voor de zorg die u ontvangt bij SEIN, dan betaalt u passantentarieven. U kunt die terugvinden in de DBC-prijslijst. Krijgt u de kosten maximaal vergoed, houd u er dan rekening met uw eigen risico. Het eigen risico is in 2016 en 2017 minimaal €385,- Deze bedragen zijn hoger als u met uw zorgverzekeraar heeft afgesproken dat u meer eigen risico wilt betalen.

Gaat u gebruik maken van de zorg van SEIN? Dan raden we u aan om vooraf contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Noem dan de hoofdlocatie van SEIN: Heemstede, ook als u bij een andere locatie van SEIN wordt behandeld. De AGB-code van onze hoofdlocatie is: 06060702. AGB staat voor Algemeen Gegevens Beheer. Met deze landelijke code staan zorgaanbieders geregistreerd in een landelijke database.

Categorie: Kosten
Ik heb een verzekering buiten Nederland, hoe werkt dat?

EHIC symboolBent u verzekerd in een EU-land? Dan kan het zijn dat u op de achterkant van uw een EHIC symbool heeft staan. U hoeft dan niet een zogeheten E112 formulier in te vullen. Wel is het verstandig om een machtiging aan te vragen bij uw verzekering in het buitenland.

De letters EHIC staan voor: European Health Insurance Card (EHIC). Elke burger die een basisverzekering heeft afgesloten en tijdelijk naar het buitenland gaat, kan kostenloos in aanmerking komen voor een EHIC. Via deze webpagina kunt u snel en eenvoudig zelf uw EHIC aanvragen voor een groot aantal zorgverzekeraars.

Bent u verzekerd in het buitenland buiten de EU, dan betaalt u het passantentarief. Bekijk de passantentarieven in 2015, 2016 en 2017

Categorie: Kosten
Krijgt de zorgverzekeraar informatie over mijn behandeling die ik als patiënt niet krijg?

Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft bepaald dat zorgverzekeraars niet meer informatie mogen ontvangen dan noodzakelijk is om hun taken uit te voeren. Alle gegevens over uw behandeling die zij niet nodig hebben, blijven vertrouwelijk. Lees meer over uw de inhoud van uw nota op dezorgnota.nl. Als u de gegevens die uw zorgverzekeraar ontvangt, nog verder wilt beperken, kunt u gebruik maken van de privacyverklaring van de NZA.

Categorie: Kosten
Wat kost een rijbewijskeuring?

De neuroloog rekent voor zo´n keuring 30 minuten. Het gaat om 15 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd. De NZA heeft hiervoor een tarief vastgesteld. Het tarief bedraagt in 2016 €79,24 excl. btw. Rijbewijskeuringen waarvoor uitvoerig onderzoek nodig is, worden niet meer door SEIN uitgevoerd.

Een neuroloog doet een rijbewijskeuring volgens de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVvN), die ook zijn vastgelegd in de wet.

Categorie: Kosten, Vervoer

Wonen

/

Welke aanpassingen in huis zijn nodig bij epilepsie?

In onze Checklist hebben we alles voor u op een rij gezet over veiligheid en aanpassingen in huis bij epilepsie. Verder vindt u informatie op veiligheid.nl en op de webshop van Prenatal.

Categorie: Wonen
Welke aanvalsdetectiemiddelen zijn er?

Er zijn diverse aanvalsdetectiemiddelen. Deze zijn samengebracht in de tabel overzicht aanvalsdetectie.

Categorie: Wonen

Vervoer

/

Wat kost een rijbewijskeuring?

De neuroloog rekent voor zo´n keuring 30 minuten. Het gaat om 15 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd. De NZA heeft hiervoor een tarief vastgesteld. Het tarief bedraagt in 2016 €79,24 excl. btw. Rijbewijskeuringen waarvoor uitvoerig onderzoek nodig is, worden niet meer door SEIN uitgevoerd.

Een neuroloog doet een rijbewijskeuring volgens de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVvN), die ook zijn vastgelegd in de wet.

Categorie: Kosten, Vervoer
Hoe kan ik medisch gekeurd worden voor mijn rijbewijs?

SEIN voert medische rijbewijskeuringen uit voor zowel eigen patiënten als voor externe epilepsie patiënten voor het rijbewijs A (motor), B (personenwagen) en BE (kleine aanhangwagens achter een personenwagen). Hieraan kunnen kosten verbonden zijn. SEIN verzorgt geen Rijbewijskeuringen voor het besturen van een vrachtwagen en/of autobus. Meer informatie.

Categorie: Vervoer
Hoe werkt het met een autoverzekering en epilepsie?

Verzekeringsvergelijker Independer besteedde op 24 augustus aandacht aan het onderwerp epilepsie en autoverzekering. Lees het artikel op weblog.independer.nl

Categorie: Vervoer
Ik mag niet meer auto rijden. Welke alternatieven heb ik?

Als u van uw behandelaar een rijverbod krijgt is dat heel ingrijpend. Hoe maakt u een verantwoorde keuze voor een ander vervoersmiddel?
Lees meer over wet en regelgeving bij epilepsie en autorijden (Epilepsiefonds).

Categorie: Vervoer

Werken en leren bij SEIN

/

Hoe kan ik als ongediplomeerde de zorg in bij SEIN?
 • U kunt solliciteren vanaf januari/februari naar een leerlingenplaats in de lesgroep voor de opleiding MMZ3 of PBGZ4 die start in september van hetzelfde jaar.
 • U solliciteert naar een functie woonbegeleider en volgt daarnaast de studie waarbij de kosten door SEIN worden vergoed. Let wel dat niet iedere vacature woonbegeleider geschikt is voor ongediplomeerden. U kunt hiernaar informeren voordat u solliciteert bij de betreffende leidinggevende. U vindt de juiste contactgegevens onderaan iedere vacature. 
Categorie: Werken bij SEIN
Ben ik als leerling verplicht bij het NOVA College Hoofddorp lessen te volgen?

Ja, SEIN heeft een contract met het NOVA College in Hoofddorp.

Categorie: Werken bij SEIN
Wat verdien ik als leerling?

Het leerlingensalaris is volgens de CAO 2011-2014 € 1.188,- bruto per maand bij fulltime dienstverband voor 1e jaars leerlingen. Als u 22 jaar of ouder bent ontvangt u het minimumloon (vanaf deze leeftijd is het minimumloon hoger dan het leerlingensalaris).  

Categorie: Werken bij SEIN
Werk ik onregelmatige diensten als leerling?

Ja, maar leerlingen draaien geen nachtdiensten. Diensten beginnen op zijn vroegst om 7.00 uur en eindigen uiterlijk om 22.45 uur. 

Categorie: Werken bij SEIN
Wat is een VOG en hoe vraag je die aan?

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag geen bezwaar oplevert voor de zorg aan onze cliënten. U vraagt een VOG aan door het aanvraagformulier in te leveren bij de afdeling burgerzaken van de gemeente waar u staat ingeschreven. Bij indiening van de aanvraag bij de gemeente moet u een geldig legitimatiebewijs meenemen en de verschuldigde leges (€ 30,05) voldoen.

De gemeente stuurt de gegevens door naar het COVOG (Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag). Dit orgaan geeft de verklaring af namens de minister van Veiligheid en Justitie. In principe wordt er 4 jaar teruggekeken bij het onderzoek. De VOG wordt toegezonden naar uw postadres en deze originele verklaring levert u vervolgens in bij SEIN.

Categorie: Werken bij SEIN
Wanneer wordt een VOG afgegeven?

De VOG wordt afgegeven wanneer uit het onderzoek blijkt dat u geen strafbare feiten hebt gepleegd die de uitoefening van de specifieke functie in de weg staan. Voor de beoordeling van het verzoek kan het COVOG ook informatie inwinnen bij de politie, het Openbaar Ministerie en de Reclassering. De gegevens worden in samenhang gewogen en beoordeeld.

Categorie: Werken bij SEIN

Voorlichting

/

Kan SEIN een presentatie over epilepsie verzorgen voor ons?

Ja, dat kan. SEIN verzorgt bijvoorbeeld presentaties in Zorginstellingen, gezinsvervangende tehuizen, dagopvang, medische kleuterdagverblijven, scholen en EHBO verenigingen. Daarnaast ook (bij)scholing voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen. Uurtarief op aanvraag.  
Meer informatie over de voorlichting van SEIN

Categorie: Voorlichting

Wetenschappelijk onderzoek

/

Waarom is wetenschappelijk onderzoek naar epilepsie belangrijk?

Wetenschappelijk onderzoek heeft tot doel het begrip van epilepsie te verbeteren. De zorg voor mensen met epilepsie wordt daardoor steeds beter. Wetenschappers doen onderzoek naar manieren om epilepsie beter en sneller te diagnosticeren én te behandelen. Ook onderzoeken zij andere manieren om de kwaliteit van leven met epilepsie te verbeteren.

Ik ben onder behandeling bij SEIN. Mag ik meedoen met wetenschappelijk onderzoek?

Ja, soms vraagt neurologen en/of onderzoekers aan patiënten en cliënten van SEIN of zij mee willen doen aan onderzoek. Soms wordt een onderzoek aangekondigd met posters, flyers en een nieuwsbericht op de SEIN website.

Patiënten en cliënten beslissen zelf (of met hun ouders/wettelijk vertegenwoordiger) of zij willen meedoen aan een onderzoek. Voorafgaand aan het onderzoek geven de onderzoekers uitgebreide informatie en is er gelegenheid tot stellen van vragen aan onafhankelijke artsen.

Wordt wetenschappelijk onderzoek vooraf gecontroleerd?

Alle onderzoeken met mensen moeten vooraf worden goedgekeurd door een medisch-ethische toetsingscommissie (METC) van een universiteit. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties, artsen, ethici, juristen, verpleegkundigen en maatschappelijk werkers. Zij beoordelen samen of het onderzoek verantwoord is.

Ik ben onder behandeling bij SEIN. Doe ik nu automatisch mee met onderzoek?

Nee. Voordat mensen meedoen aan wetenschappelijk onderzoek, moeten zij hier uitdrukkelijk toestemming voor geven.

Hoe lang duurt een wetenschappelijk promotie onderzoek gemiddeld?

Een promotieonderzoeksproject duurt gemiddeld zo’n 3 tot 4 jaar. Onderzoek naar een nieuw medicijn duurt langer. Het kan soms wel 20 jaar duren voordat een stofje dat in een laboratorium is ontdekt, als medicijn bij de apotheek verkrijgbaar is.

Wat heeft wetenschappelijk onderzoek naar epilepsie de laatste 10 jaar concreet opgeleverd?

De laatste tien jaar is er dankzij nieuwe technieken veel duidelijk geworden over de oorzaak van epilepsie: 

 • Er zijn genetische mutaties gevonden die epilepsie veroorzaken of eraan bijdragen. 
 • Het is duidelijk geworden dat epilepsie vaak niet op zichzelf staat maar gepaard gaat met andere ziektebeelden. Veel mensen hebben naast epilepsie ook last van andere aandoeningen (depressie, angststoornissen, hoofdpijn, hartaandoeningen). 
 • Er is meer kennis over de invloed van epilepsiemedicatie en de ontwikkeling van het ongeboren kind tijdens een zwangerschap. 
 • Er is vastgesteld dat de hersenen van mensen met epilepsie erg prikkelbaar zijn en hoog frequente hersengolven kunnen produceren. Deze twee gegevens zijn potentieel interessant als biomarker van epilepsie.

SEIN heeft voor een deel bijgedragen aan deze onderzoeken. (zie publicaties van J. W. Sander, D. Lindhout, A. Gaitatzis etc). Deze inzichten vormen het uitgangspunt voor het huidige wetenschappelijk onderzoek bij SEIN.

Wie werken er mee aan wetenschappelijk onderzoek?

Meestal zijn één of meer promovendi betrokken bij een onderzoeksproject. Daarnaast zijn hoofdonderzoekers, (senior)onderzoekers, neurologen en laboranten betrokken bij het wetenschappelijk onderzoek. 

Wat is een promovendus?

Een promovendus is iemand die wil promoveren tot de academische graad van doctor. Hiervoor moet een promovendus zelfstandig een wetenschappelijk onderzoek uitvoeren en een proefschrift over het onderzoek schrijven. Promovendi hebben een universitaire opleiding afgerond. 

Promovendus is latijn voor: hij (of zij) die gepromoveerd moet worden. 

Hoeveel onderzoekers werken er bij SEIN?

Het aantal onderzoekers bij SEIN varieert. Research wordt aangestuurd door een directeur. Het onderzoek dat verricht wordt bij SEIN is georganiseerd in zes onderzoekprogramma’s. De verantwoordelijkheid voor een programma ligt bij een hoofdonderzoeker. Naast de zes hoofdonderzoekers werken er (senior)onderzoekers en promovendi mee aan onderzoek. Het aantal promovendi dat bij SEIN werkt, varieert. 

Met wie werkt SEIN samen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek?

Op het gebied van wetenschappelijk onderzoek werkt SEIN op nationaal en internationaal niveau samen met verschillende onderzoeksinstellingen, zoals universiteiten. Samenwerkingsverbanden worden meestal aangegaan voor de duur van een specifiek onderzoek. 

Wat kost een wetenschappelijk onderzoek?

Dat hangt af van het soort onderzoek. De kosten kunnen ver uiteen lopen, soms wel tot meer dan een miljoen euro. De kosten van een onderzoek hangen onder meer af van de duur van het onderzoek, het aantal mensen dat meewerkt aan een onderzoek en hoe/wat er onderzocht wordt. Op de begroting van een onderzoek staan verschillende kostenposten waaronder personeelskosten, laboratoriumkosten en kosten voor de aanschaf of huur van apparatuur.

Wie betaalt wetenschappelijk onderzoek?

Er zijn diverse manieren om wetenschappelijk onderzoek te financieren. In Nederland wordt het wetenschappelijk onderzoek voornamelijk gefinancierd door

 • de Nederlandse overheid
 • de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
 • de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
 • (Vermogens)fondsen
 • Particulieren
 • het bedrijfsleven 
 • de Europese Unie 

De financiering voor het wetenschappelijk onderzoek bij SEIN komt voornamelijk van (vermogens)fondsen en subsidies. SEIN kan zelf geen aanspraak maken op financiering verstrekt door de Overheid, KNAW en de NWO.

Wat wordt er met de uitkomsten van het wetenschappelijk onderzoek gedaan?

De resultaten van het wetenschappelijk onderzoek bij SEIN worden gepubliceerd in wetenschappelijke vaktijdschriften, op congressen, de website van SEIN en in nieuwsbrieven. Wanneer de resultaten daar aanleiding toe geven, worden veranderingen in de dagelijkse praktijk doorgevoerd (bijvoorbeeld het voorschrijven van een nieuw medicijn). 

Wat betekent WMO?

WMO betekent Wet Medisch-Wetenschappelijk Onderzoek. Nederland heeft strenge regels voor onderzoek met proefpersonen, onder meer om de proefpersonen te beschermen. Onderzoek valt onder de WMO als het aan de volgende twee voorwaarden voldoet:

 • er is sprake van medisch wetenschappelijk onderzoek, én
 • personen worden aan handelingen onderworpen of hen worden gedragsregels opgelegd.

Het onderzoekmag alleen starten als er een goedkeuring voor het onderzoek is gegeven door de CCMO (Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek) en/of een METC (Medisch Ethische Toetsings Commissie) mag het onderzoek starten.

Wat betekent CCMO?

Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek. Onderzoek dat onder de WMO (Wet Medisch-Wetenschappelijk Ondezoek) valt, moet aan wettelijke eisen voldoen. Een onafhankelijke commissie, de CCMO of de METC (Medisch Etische Toetsings Commissie) toetst het onderzoek. Bij de toetsing wordt gekeken of het onderzoek aan alle regels voldoet. Is meedoen niet te belastend voor de proefpersonen? Zit het onderzoek goed in elkaar? Is het echt nodig? Is de informatie voor de proefpersonen in orde? Alleen bij goedkeuring mag het onderzoek starten.

Wat betekent METC?

Medisch Etische Toetsings Commissie. De METC toetst het onderzoek dat valt onder de Wet Medisch Wetenschappelijk Onderzoek.