HomeVeelgestelde vragen

Over epilepsie

/

Waar vind ik informatie over epilepsie?

Via de volgende link: Over epilepsie.

Categorie: Over epilepsie

Diagnose en behandeling

/

Heb ik een medische verklaring nodig als ik op reis ga?

Medicijnen die onder de opiumwet vallen, mag u niet zonder officiële verklaring meenemen naar het buitenland. Het gaat onder meer om: frisium, rivotril, stesolid, valium, lorazepam en fenobarbital.

Reist u naar een land in het Schengengebied? Dan moet u een verklaring invullen en opsturen naar Farmatec (van het ministerie). Een verklaring die door Farmatac is ondertekend, is 30 dagen geldig. Voor landen buiten het Schengengebied heeft u ook een verklaring nodig. Ondertekening daarvan kost de patiënt zo’n €20,- Welke landen binnen het Schengengebied liggen, leest u na op deze website.

Zie voor volledige informatie de website van het ministerie: farmatec.nl.
Of lees de brochure Geneesmiddelen mee op reis.

 

 

Wat zijn de wachttijden voor de poliklinieken?

SEIN informeert u zo goed als mogelijk over de verwachte wachttijden op de poliklinieken en streeft ernaar om de wachtlijsten zo kort mogelijk te houden. De gepubliceerde wachttijden zijn niet meer dan een indicatie en worden wekelijks geactualiseerd. Bekijk het overzicht.

Waar kan ik bijwerkingen van medicijnen melden en meer informatie vinden over bijwerkingen?

Bijwerkingen van medicijnen kunt u melden bij Lareb. Het Nederlandse kenniscentrum op het gebied van geneesmiddelenveiligheid. In de databank van Lareb kun je ook zoeken naar medicijnen om meer over bijwerkingen te weten te komen. 

Hoe kom ik aan Midazolam neusspray?

U kunt dit bij uw eigen apotheek krijgen. Elke apotheek heeft er zijn eigen prijs voor (die varieert van 22,50 tot 75 euro). De kosten worden niet vergoed.
Bij de Haarlemse Ziekenhuisapotheek kost de neusspray 22,50 euro.

Is cannabis/cannabidiol/CBD een optie voor behandeling bij epilepsie?

SEIN krijgt regelmatig de vraag of cannabis/cannabidiol/CBD als optie voor behandeling geboden kan worden bij epilepsie. Momenteel is er weinig bekend over de veiligheid en werkzaamheid van CBD ter behandeling van epilepsie bij kinderen of volwassenen. De informatie die nu beschikbaar is, is gebaseerd op het gebruik bij enkele patiënten. Er zijn nog geen resultaten bekend van het gebruik van CBD in vergelijking met een placebo (niet werkzaam medicijn) of in vergelijking met een bekend medicijn tegen epilepsie. Ook is er geen informatie over de lange termijn effecten van het gebruik van CBD. CBD geeft bijwerkingen en ook de juiste dosis is niet bekend. CBD is niet geregistreerd in Nederland als een medicijn tegen epilepsie en wordt niet standaard door de zorgverzekeraar vergoed.

SEIN doet mee aan internationale studies naar het gebruik van CBD bij geselecteerde patiënten, dit zijn kinderen met het Dravet syndroom of Lennox Gastaut syndroom. De doseringen die nu gebruikt worden in onderzoeksverband bij kinderen zijn hoog. Buiten onderzoeksverband schrijven de neurologen van SEIN momenteel geen CBD voor.

Ik wil informatie over nervus vagus stimulatie.

Kijk op de webpagina van NVS onder behandelmethoden of op de website van Nervus Vagus Stimulatie.

Ik wil een second opinion bij SEIN

Misschien bent u ontevreden over uw huidige behandeling, heeft u veel bijwerkingen van de medicijnen, vraagt u zich af of er geen andere medicijnen mogelijk zijn.
Voor een second opinion bij SEIN moet u uw huidige specialist of huisarts vragen om een verwijzing naar een van onze poliklinieken. Misschien vindt u dit moeilijk. Bedenk u dat het gaat om uw gezondheid, dat iedereen om een second opinion mag vragen en artsen dat niet gek vinden. De meeste zorgverzekeringen vergoeden een second opinion, maar kijk voor de zekerheid in uw zorgpolis. 
Wilt u weten wat de wachttijden zijn bij SEIN? De wachttijden van SEIN worden wekelijks bijgewerkt.

Ik heb vragen over epilepsiebehandeling in het buitenland

Kijk voor informatie over epilepsiebehandeling in het buitenland op de website van de International League Against Epilepsie.

Kosten

/

Wat kost een CBR-rijbewijskeuring?

Neurologen van SEIN verrichten rijbewijskeuringen die u nodig heeft voor het CBR. De kosten hiervan moet u zelf betalen. De neuroloog rekent voor zo´n keuring 30 minuten. Het gaat om 15 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd. Het betreft hier een reguliere rijbewijskeuring zonder het uitvoeren van aanvullend onderzoeken. De Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) heeft hiervoor een tarief vastgesteld. U leest hierover op de website van NzA. Het tarief bedraagt in 2021 €111,49 (incl. 21% btw). Rijbewijskeuringen waarvoor uitvoerig onderzoek nodig is, worden niet meer door SEIN uitgevoerd. 

Een neuroloog voert een rijbewijskeuring uit volgens de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVvN). SEIN voert de medische rijbewijskeuringen alleen uit voor eigen patiënten.

 

Categorie: Kosten, Vervoer
Heb ik altijd een verwijsbrief nodig?

Wilt u dat uw specialistische zorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar? Dan heeft u altijd een verwijzing nodig als u een nieuwe patiënt bent. Als u korter dan één jaar geleden in behandeling bent geweest bij een SEIN neuroloog, hebt u geen verwijsbrief nodig. In alle contracten die SEIN met verzekeraars af heeft gesloten, is opgenomen dat zij uw nota bij SEIN niet betalen zonder geldige verwijsbrief. In dat geval zult u de behandeling zelf moeten betalen. Het kan daarom ook gebeuren dat u pas behandeld wordt als u de juiste verwijsbrief heeft. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk.
In de meeste gevallen krijgt u een verwijsbrief via de huisarts of medisch specialist.

Categorie: Kosten
Welke artsen en behandelaren mogen verwijzen naar SEIN?

Voor epilepsiezorg is in Nederland afgesproken dat uw huisarts u altijd eerst naar een neuroloog bij u in de buurt verwijst. Als de zorg die u nodig heeft complex is of u te veel aanvallen houdt, verwijst uw neuroloog u door naar een specialist bij SEIN.
Mogelijk is de verwijzing ook afkomstig van een behandelend psychiater of arts Verstandelijk Gehandicapten.
Voor slaapzorg verwijst de huisarts in principe eerst naar een slaapcentrum in een algemeen ziekenhuis bij u in de buurt. Als de slaapproblematiek complex is of u teveel klachten houdt, verwijst de specialist van het ziekenhuis u door naar de specialist van het Slaap-Waakcentrum van SEIN. Uw huisarts kan u ook voor een second opinion naar SEIN verwijzen.
Als de diagnose bekend is, maar er sprake is van aanhoudende klachten of bijkomende problematiek, bestaat de mogelijkheid voor de huisarts om u direct door te verwijzen naar het Slaap-Waakcentrum van SEIN.

Het is per zorgverzekeraar verschillend wie als verwijzer wordt geaccepteerd.
Bekijk het overzicht van geaccepteerde verwijzers.

 

 

Categorie: Kosten
Is een verwijzing nodig voor vervolgafspraken?

Als u onder behandeling blijft van SEIN besluit uw behandelend medisch specialist wanneer een vervolgafspraak nodig is. Ook al is deze vervolgafspraak pas na lange tijd, bijvoorbeeld eens per jaar, dan heeft u geen nieuwe verwijsbrief nodig. Landelijk heeft de Nederlandse Zorgautoriteit bepaald dat patiënten die vanwege chronische klachten onder behandeling van de medisch specialist blijven, geen verwijsbrief meer nodig hebben voor een vervolgafspraak.

Categorie: Kosten
Ik ben verzekerd in een EU-land. Hoe werkt dat?

Als u in het buitenland verzekerd bent, zijn de tarieven die op de website gepubliceerd zijn van toepassing. Bekijk de overzichten met alle passantentarieven in 2021

Als u in een EU-land verzekerd bent, is het mogelijk dat SEIN de nota direct indient bij uw zorgverzekeraar. Daarvoor moet u wel een aantal acties ondernemen:

EHIC symbool

 1. Het kan zijn dat u op de achterkant van uw zorgpas het EHIC symbool heeft staan. De letters EHIC staan voor: European Health Insurance Card (EHIC). Elke burger die een basisverzekering heeft afgesloten en tijdelijk naar het buitenland gaat, kan kosteloos in aanmerking komen voor een EHIC. Via deze website kunt u snel en eenvoudig zelf uw EHIC aanvragen voor een groot aantal zorgverzekeraars.   
   
 2. Als u geen EHIC symbool op uw verzekeringspas heeft staan, moet u een zogeheten E112 formulier invullen. U moet dit formulier zelf opvragen bij de verzekeraar in het land waar u verzekerd bent. Dit formulier moet u ingevuld en ondertekend door uw buitenlandse verzekeraar aan de SEIN administratie verstrekken voorafgaand aan uw eerste afspraak.
Categorie: Kosten
Ik ben verzekerd in het buitenland buiten de EU. Hoe werkt dat?

Dan betaalt u altijd zelf de nota. Voor uw behandeling factureert SEIN het zogenaamde “passantentarief”. U ontvangt van SEIN een nota met daarop alle van belang zijnde gegevens. Deze kunt u vervolgens zelf indienen bij uw verzekeraar. Bekijk de passantentarieven in 2020 en 2021.  

Categorie: Kosten
Wordt mijn behandeling bij SEIN vergoed?

Behandeling bij SEIN wordt vergoed door de basisverzekering. Houd er rekening mee dat u een deel zelf moet betalen, namelijk uw eigen risico.

Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Dit betekent dat u in 2021 de eerste 385 euro aan zorgkosten uit het basispakket zelf betaalt. De overheid heeft dat bedrag bepaald. De kosten van een bezoek aan de huisarts, huisartsenpost, verloskundige zorg, kraamzorg en wijkverpleging en orgaandonatie (nacontroles en reiskosten) tellen niet mee voor het eigen risico.

U kunt vrijwillig kiezen voor een hoger eigen risico. Gaat u voor een zorgvraag naar het ziekenhuis en u heeft uw eigen risico nog niet aangesproken? Dan betaalt u de eerste kosten zelf: minimaal 385 euro en maximaal 885 euro. Duurt het ziekenhuistraject langer dan een jaar? Dan betaalt u ook in het volgende jaar uw eigen risico.

Zorgverzekeraars mogen zelf beslissen bij welke ziekenhuizen zij zorg inkopen. Elk jaar onderhandelt uw zorgverzekeraar over de tarieven met SEIN. Als uw zorgverzekeraar geen overeenkomst heeft gesloten met SEIN of u bent niet verzekerd, gelden voor u de tarieven in de standaardprijslijst. De tarieven in deze lijst worden ook wel passantentarieven genoemd.

Categorie: Kosten
Toelichting op de factuur. Wat is een DBC?

DBC staat voor 'Diagnose Behandeling Combinatie'. Zorginstellingen zoals SEIN zijn via regels van de Nederlandse Zorg Autoriteit (Nza) verplicht te factureren volgens het DBC-systeem, dat werkt met DBC-prestatiecodes.

Een  DBC omvat per periode alle afspraken, behandelingen en (zorg)activiteiten die u heeft gehad.  

Zowel de openingsdatum van de DBC als de sluitingsdatum van de DBC wordt gecontroleerd door een landelijk automatiseringssysteem. SEIN moet alle nota’s verplicht naar dit systeem sturen voordat we deze factureren aan uw zorgverzekeraar. Het systeem bepaalt op basis van de uitgevoerde activiteiten het zogenaamde DBC-zorgproduct. 

SEIN factureert dit DBC zorgproduct aan uw verzekeraar, op de nota zijn de belangrijkste activiteiten voor u zichtbaar. 

Na afloop van de behandeling ontvangt u als patiënt een rekening. Als uw behandeling langer duurt dan 120 dagen ontvangt u altijd twee of meer nota’s. 

De kosten van een behandeling, een zogenaamd DBC-zorgproduct, zijn gebaseerd op de gemiddelde kosten van die behandeling. Het is dus geen optelsom van de kosten voor de activiteiten, maar gebaseerd op de gemiddelde kosten die gemaakt worden bij het behandelen van een patiënt. DBC-zorgproducten zijn een soort zorgpakketten die gebruikelijk zijn bij een bepaalde behandeling, bijvoorbeeld een polikliniek bezoek. De prijs voor dit DBC-zorgproduct is een gemiddelde van alle kosten bij een dergelijke bezoek. Het maakt daarbij dus niet uit of er één of drie consulten hebben plaatsgevonden. Het tarief van de DBC is afgesproken tussen de zorgverzekeraar en de zorginstelling.

Op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit staat een filmpje met een heldere omschrijving van een DBC-zorgproduct.

Voor meer informatie over de factuur: zorgwijzer.nl

Categorie: Kosten
Wat houdt de begin- en einddatum van een DBC in?

Begindatum
De begindatum van een DBC-product is de datum waarop het DBC-zorgproduct wordt gestart. Dit is doorgaans bij het eerste contact van een patiënt met het ziekenhuis. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een afspraak bij een behandelaar of een verpleegdag. De begindatum van de DBC is belangrijk om vast te stellen bij welk verzekeringsjaar de uiteindelijke nota hoort. Uw  zorgverzekeraar heeft deze informatie nodig om het verplicht eigen risico van dat jaar te bepalen/ te verrekenen.

Einddatum
De datum waarop een DBC-zorgproduct eindigt, wordt bepaald door vaste landelijke regels. Deze datum wijkt meestal af van de datum waarop het laatste patiëntcontact met SEIN was. Een DBC duurt maximaal 120 dagen. De Nza heeft meerdere regels opgesteld voor de looptijd van een DBC, dit zijn verplichte regels. 

Categorie: Kosten
Waarom wijkt de startdatum van het DBC-zorgproduct af van het 1e consult?

Bent u voor het eerst bij SEIN behandeld?
De startdatum van het DBC-zorgproduct is de datum van uw eerste afspraak of het eerste onderzoek . Dat onderzoek kan zijn geweest vóór het eerste bezoek aan de neuroloog, bijvoorbeeld een KNF onderzoek.

Bent u al eerder bij SEIN behandeld?
Als u al eerder bij SEIN behandeld bent, berekent het landelijke automatiseringssysteem de startdatum van de 2e en volgende DBC. De startdatum van uw 2e en volgende DBC-zorgproduct is daarom bijna nooit gelijk aan de datum waarop uw afspraak of onderzoek heeft plaatsgevonden. 1e DBC’s  en vervolg DBC sluiten qua datum verplicht op elkaar aan. In dit systeem tellen zelfs periodes waarop u SEIN niet bezocht heeft, mee in de startdatum van uw vervolg DBC.  Deze Nza regels voor het automatisch bepalen van de openingsdatum van vervolg DBC’s gelden voor een periode van maximaal 3x 120 dagen.

Categorie: Kosten
Waarom staat er een belconsult ter vervanging van een polikliniekbezoek op mijn factuur?

Een telefonisch consult is een consult met uw neuroloog, verpleegkundig specialist of physician assistant via de telefoon. Het telefonische consult vervangt een herhaalbezoek aan onze polikliniek. Ziekenhuizen en zorgverzekeraars hebben afgesproken dat het telefonisch consult vergoed wordt via uw zorgverzekering. De tarieven voor een telefonisch consult zijn gelijk aan de tarieven voor een polikliniek bezoek. Niet ieder telefoontje of bezoek aan de polikliniek of onderzoek wordt apart afgerekend. Zie hiervoor Toelichting op de factuur: wat is een DBC? 

SEIN stuurt alleen een factuur als het telefonische consult voldoet aan de volgende landelijke criteria:

 • Tijdens het telefonisch consult is er contact tussen de patiënt (of de vertegenwoordiger) en de neuroloog, verpleegkundig specialist of physician assistant
 • Het telefonisch consult vervangt de zorg die zowel qua inhoud als qua tijdsbesteding overeenkomt met een consult op onze polikliniek

Dit betekent dat voor consulten op afstand dezelfde kosten berekend worden als voor een consult op de polikliniek. Een telefonisch consult dat voldoet aan de gestelde voorwaarden, staat op uw nota doordat het bij uw verzekeraar is gedeclareerd. Dat kan gevolgen hebben voor uw eigen risico. Dit is afhankelijk van de overige zorg die u ontvangen heeft in het kalenderjaar. Deze voorwaarden worden landelijk voor alle ziekenhuizen vastgesteld.

Zorg op afstand vanwege Corona
Tijdens de coronacrisis worden veel polikliniek consulten vervangen door een telefonisch of beeldconsult, dit gaat in overleg met u. Tijdens deze periode van de coronacrisis is het mogelijk dat op dit overzicht uw nota van de zorgverzekeraar een ‘eerste polikliniekbezoek’ of een ‘herhaal polikliniekbezoek’ staat, terwijl u niet fysiek in het ziekenhuis bij SEIN bent geweest bent. Om patiënten niet onnodig naar het ziekenhuis te laten komen tijdens deze periode zijn afspraken op de polikliniek zoveel mogelijk vervangen door consulten ‘op afstand’. Dat wil zeggen: telefonisch, per e-mail of via een beeldverbinding. Landelijk zijn hier afspraken over gemaakt tussen zorgaanbieders, zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Categorie: Kosten
Krijgt de zorgverzekeraar informatie over mijn behandeling die ik niet krijg?

Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft bepaald dat zorgverzekeraars niet meer informatie mogen ontvangen dan noodzakelijk is om hun taken uit te voeren. Alle gegevens over uw behandeling die zij niet nodig hebben, blijven vertrouwelijk. Lees meer over uw de inhoud van uw nota op zorgwijzer.nl. Als u de gegevens die uw zorgverzekeraar ontvangt, nog verder wilt beperken, kunt u gebruik maken van de privacyverklaring van de NZA.

Categorie: Kosten
Wat is het No-showtarief?

Het no-showtarief bij SEIN is €75,-

SEIN brengt een zogenoemd no-showtarief in rekening als een patiënt zonder afmelding niet komt opdagen bij een afspraak, omdat SEIN dan kosten heeft gemaakt voor de voorbereidingen. De behandelaren kunnen op dat uur meestal geen andere patiënten ontvangen, omdat die op een ander tijdstip staan ingepland. 

Kunt u niet op uw afspraak komen, meldt u dan minimaal 24 uur van tevoren af bij uw eigen (poli)kliniek. Doet u dit niet, dan zal SEIN € 75,- in rekening brengen. Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar, de nota moet u dus zelf betalen.

Categorie: Kosten
Waarom moet ik mij identificeren?

Als u gebruik maakt van zorg bij SEIN, wordt u ingeschreven en geregistreerd als patiënt van onze instelling. U wordt dan gevraagd naar uw geldig identificatiebewijs en verzekeringsbewijs. Zonder volledige inschrijving met geldig identiteitsbewijs en geldig verzekeringsbewijs kunnen de kosten niet worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. In dat geval zal de factuur van de gemaakte ziekenhuiskosten aan u gestuurd worden.

Ook als u reeds bent ingeschreven bij SEIN kan bij ieder (poli)kliniekbezoek gevraagd worden naar uw geldig identificatiebewijs en verzekeringsbewijs. 

Lees meer over de identificatieplicht in de zorg.

Categorie: Kosten
Meer informatie?

Voor informatie over de systematiek, prijzen en andere zaken kunt u ook terecht op: zorgwijzer.nl of de website van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa). Voor vragen over de vergoeding van uw behandeling kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. 

Categorie: Kosten

NightWatch

/

Wat is de NightWatch en hoe werkt het?

De NightWatch is een armbandje dat je om de bovenarm draagt en dat waarschuwt bij gevaarlijke epilepsieaanvallen. De NightWatch herkent twee essentiële kenmerken, namelijk een afwijkende hartslag en schokkende bewegingen, en stuurt dan draadloos een alarmsignaal naar ouders, verzorgers of verplegenden.

Categorie: Nightwatch
Wat kost de NightWatch?

De prijzen die op dit moment (en voorlopig) gehanteerd worden:

Thuisgebruik voor particulieren:
NightWatch = €1490,- incl. btw

Professioneel gebruik voor zorginstellingen:
NightWatch = €1500,- excl. btw

Categorie: Nightwatch
Wordt de NightWatch vergoed?

Nee, De NightWatch wordt nu niet vergoed, het Zorginstituut bepaalt welke hulpmiddelen wel of niet vergoed worden. Als er voldoende bewijsmateriaal is, dan komt de NightWatch in het basispakket. Die gesprekken lopen nu. Het EpilepsieFonds biedt een leenregeling voor de NightWatch en andere detectiehulpmiddelen.

Categorie: Nightwatch
Wanneer gaat SEIN de NightWatch gebruiken?

SEIN wil de NightWatch snel inzetten voor haar bewoners in Langverblijf. Daarom hebben we reeds een flink aantal NightWatches besteld, en zijn we onze systemen aan het aanpassen voor een goede koppeling met de andere (detectie)hulpmiddelen. Dit proces is in volle gang. Daarnaast hebben de SEIN-neurologen al een aanvraag voor indicatie ingediend voor hun patiënten die baat hebben bij de NightWatch, zodat we zodra de systemen gekoppeld zijn, meteen van start kunnen. 

De NightWatch is een mooie aanvulling op ons arsenaal, juist omdat we ook ’s nachts voldoende personeel hebben rondlopen om tijdig te reageren bij een alarm. Dat de NightWatches nog niet vergoed worden is voor ons geen belemmering; de veiligheid van onze patiënten staat voorop.

We verwachten nog dit jaar NightWatches in langverblijf te kunnen gaan gebruiken; natuurlijk houden we onze bewoners op de hoogte.  

Categorie: Nightwatch
Hoe kom ik aan een NightWatch?

U kunt als u dat wilt de NightWatch voor thuisgebruik aanschaffen; overleg dan wel altijd eerst met uw neuroloog. Er zijn leenregelingen via het EpilepsieFonds (met een proefperiode van 3 maanden) en via LivAssured (met proefperiode van 1 maand). 

Categorie: Nightwatch
Worden alle aanvallen gemeten?

Nee, de NightWatch alarmeert alleen bij grote aanvallen. Hiermee worden bedoeld: de tonisch-clonische aanvallen, langer durende tonische aanvallen (langer dan 30 sec), hypermotore aanvallen en series van myoclonieën. De NightWatch is alleen bedoeld voor mensen met nachtelijke aanvallen.

Categorie: Nightwatch
Wat waren de uitkomsten van het onderzoek?

In het recente onderzoek werd gekeken naar de prestaties van de NightWatch bij 28 volwassenen met een verstandelijke beperking op de woonafdelingen van SEIN en Kempenhaeghe. Er werden bijna 2.000 nachten geanalyseerd. De NightWatch bleek 85% van alle grote aanvallen te detecteren. Gemiddeld ging er bij een op vier nachten een vals alarm af.

Categorie: Nightwatch
Wordt er nog meer onderzoek gedaan?

Ja. Het in Neurology gepubliceerde onderzoek vond plaats in een klinische omgeving. Om te kijken hoe de NightWatch bevalt bij kinderen thuis, is Anouk van Westrhenen (promovenda SEIN) deze zomer twee onderzoeken gestart. Deze onderzoeken, in samenwerking met het TeleConsortium en gesteund door ZonMW en het EpilepsieFonds (PROMISE), op de gebruikerservaringen, het effect op slaap, stress en gezondheid bij ouders (kwaliteit van leven). Ook wordt gekeken de wensen van gebruikers.

Daarnaast begin 2019 start SEIN een klinisch adviesprogramma voor patiënten met veel nachtelijke aanvallen. Epilepsiepatiënten kunnen daarbij meerdere alarmsystemen tegelijkertijd ‘uitproberen’, zodat we kunnen zien welk apparaat bij die patiënt het meest betrouwbaar is en het beste bevalt. Het adviesprogramma start bij SEIN met een pilotgroep van patiënten met een verstandelijk beperking. Later wordt het onderzoek uitgerold naar kinderen. 

Categorie: Nightwatch

Wonen

/

Welke aanpassingen in huis zijn nodig bij epilepsie?

In onze Checklist hebben we alles voor u op een rij gezet over veiligheid en aanpassingen in huis bij epilepsie. Verder vindt u informatie op veiligheid.nl en op de webshop van Prenatal.

Categorie: Wonen
Welke aanvalsdetectiemiddelen zijn er?

Er zijn diverse aanvalsdetectiemiddelen. Deze zijn samengebracht in de tabel overzicht aanvalsdetectie.

Categorie: Wonen

Cliëntportaal

/

Wat heb ik nodig voor toegang tot het cliëntportaal?


Inloggen kan via een beveiligde pagina op internet. Je hebt hiervoor een computer nodig, een e-mailadres en een mobiele telefoon.

Je kan toegang aanvragen via het aanvraagformulier op deze pagina.

Als voogd, curator of mentor dien je bij het aanvraagformulier een kopie van de beschikking van de rechtbank mee te sturen (als SEIN daar nog niet over beschikt). Binnen twee weken na het aanvragen ontvang je een bevestiging per e-mail en kan je de inloggegevens ophalen bij de manager Wonen.

Categorie: Clientportaal
Wie hebben er inzage in het elektronisch cliëntdossier?


De bij jou betrokken begeleiders en behandelaren hebben inzage in delen van jouw dossier en schrijven er ook in. Met het cliëntportaal kan jij en/of jouw (wettelijk) vertegenwoordiger inzage krijgen in het dossier.

Het inzagerecht is als volgt:

Jonger dan 16 jaar*

Ouders
Voogd, curator of mentor (beschikking moet aanwezig zijn, deze anders toevoegen)
Vanaf 12 jaar mede ondertekenen op aanvraagformulier, waarmee ze wettelijk vertegenwoordiger machtigen. De cliënt kan via het portaal van de wettelijk vertegenwoordiger meekijken in het cliëntdossier.
16 jaar en ouder en cliënt is wilsbekwaamWettelijk vertegenwoordiger (indien cliënt akkoord is)
16 jaar en ouder en cliënt is wilsonbekwaamAls de cliënt wilsonbekwaam is, dan heeft de wettelijk vertegenwoordiger toegang. Dit wordt (indien mogelijk), wel met de cliënt besproken.

*Wettelijk gezien heeft een cliënt vanaf 12 jaar recht op een eigen account. Dit kan in onderling overleg op deze leeftijd met de CIOP worden aangevraagd.

Categorie: Clientportaal
Kan ik het cliëntportaal ook op mijn smartphone gebruiken?


Ja, maar het is gebruiksvriendelijker om het cliëntportaal via een tablet of computer in te zien. 

Categorie: Clientportaal
Waarom word ik soms automatisch uitgelogd bij het cliëntportaal?


Je wordt automatisch uitgelogd als je langer dan 15 minuten niet actief bent geweest bij het cliëntportaal. Dit is belangrijk voor de veiligheid en de bescherming van jouw gegevens.

Categorie: Clientportaal
Ik woon bij SEIN. Kan ik via sein_public (wifi) op het cliëntportaal komen?


Nee, dat kan niet. Je kunt naar het cliëntportaal via je eigen internetverbinding.

Categorie: Clientportaal
Hoe zit het met de veiligheid van mijn gegevens?


Wij gaan op een veilige manier met jouw digitale gegevens om, volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Zelf kan je als volgt bijdragen aan een veilig gebruik van het cliëntportaal:

 • Log uit wanneer je het cliëntportaal niet meer gebruikt en sluit daarna de browser.
 • Ga zorgvuldig om met afdrukken die je maakt van jouw gegevens.
 • Jouw gebruikersnaam en wachtwoord zijn strikt persoonlijk. Bewaar deze daarom op een veilige plek.
 • Sla jouw gebruikersnaam en wachtwoord niet op in de computer, ook al stellen veel computerprogramma’s dit voor. Dit betekent namelijk dat iedereen die toegang heeft tot die computer, ook jouw inlognaam en wachtwoord kan vinden.
 • Gebruik een screensaver. Voorbijgangers kunnen jouw gegevens dan niet direct zien als je even weg bent van de computer.
 • Gebruik je draadloos internet (wifi)? Zorg er dan voor dat de internetmodem of router beveiligd is met encryptie. Dan kan niet iedereen van jouw internetverbinding gebruik maken. In de handleiding van jouw apparatuur staat hoe je dit kunt doen.
Categorie: Clientportaal
Aan welke gedragsregels van het cliëntportaal moeten ouders/vertegenwoordigers zich houden?


De cliënt heeft toegang tot het cliëntportaal en kan toestemming geven aan de (wettelijk) vertegenwoordiger voor inzage. De (wettelijk) vertegenwoordiger heeft dan toestemming voor inzage van privégegevens. Dit betekent dat de cliënt ervan mag uitgaan dat de (wettelijk) vertegenwoordiger er zorgvuldig mee omgaat. De (wettelijk) vertegenwoordiger moet zorgen dat de gegevens niet voor anderen inzichtelijk zijn door zijn/haar toedoen en zonder toestemming van de cliënt. Ga zorgvuldig om met inloggegevens, zodat anderen deze niet kunnen gebruiken.

Categorie: Clientportaal
Kan ik via het cliëntportaal berichten sturen naar bijvoorbeeld de coördinator IOP?


Nee, dit is momenteel nog niet mogelijk.

Categorie: Clientportaal
Ik heb problemen met het gebruik van het cliëntportaal. Wat kan ik doen?


Veelvoorkomende problemen zijn:

 • Het inloggen lukt niet en ik krijg ook geen optie om het opnieuw te proberen. Wat nu?
  Dit is doorgaans op te lossen door eenmalig de cookies te wissen. In de meeste browsers doe je dit via instellingen of geavanceerde instellingen.
  Start het cliëntportaal daarna opnieuw op. Log in en hou jouw telefoon bij de hand voor de SMS-controle.
 • Ik zie dat het cliëntportaal niet beschikbaar is. Hoe lang gaat dit nog duren?
  Om het cliëntportaal up-to-date te houden, is er periodiek onderhoud nodig. Wij verzoeken je het op een later moment nogmaals te proberen.
Categorie: Clientportaal
Hoe zit het met de privacy van mijn gegevens?


Elke keer als je inlogt, wordt dit geregistreerd. Wij doen dit alleen om te meten hoe vaak het cliëntdossier wordt gebruikt. De gegevens die je invoert, worden opgenomen in het elektronisch cliëntdossier (ECD). Net als bij het huidige dossier is het Privacyreglement van toepassing. Al onze medewerkers hebben wettelijk de plicht tot geheimhouding van jouw persoonsgegevens. Alleen met jouw schriftelijke toestemming mag informatie over jou verstrekt worden aan derden. In ons Privacyreglement staat omschreven hoe wij omgaan met uw gegevens.

Categorie: Clientportaal
Mijn vraag staat er niet tussen. Waar kan ik terecht met mijn vraag over het cliëntdossier?


Als jouw vraag er niet tussen staat, kan je die stellen aan jouw Coördinator IOP.

Categorie: Clientportaal

Vervoer

/

Wat kost een CBR-rijbewijskeuring?

Neurologen van SEIN verrichten rijbewijskeuringen die u nodig heeft voor het CBR. De kosten hiervan moet u zelf betalen. De neuroloog rekent voor zo´n keuring 30 minuten. Het gaat om 15 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd. Het betreft hier een reguliere rijbewijskeuring zonder het uitvoeren van aanvullend onderzoeken. De Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) heeft hiervoor een tarief vastgesteld. U leest hierover op de website van NzA. Het tarief bedraagt in 2021 €111,49 (incl. 21% btw). Rijbewijskeuringen waarvoor uitvoerig onderzoek nodig is, worden niet meer door SEIN uitgevoerd. 

Een neuroloog voert een rijbewijskeuring uit volgens de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVvN). SEIN voert de medische rijbewijskeuringen alleen uit voor eigen patiënten.

 

Categorie: Kosten, Vervoer
Hoe kan ik medisch gekeurd worden voor mijn rijbewijs?

SEIN voert medische rijbewijskeuringen uit voor zowel eigen patiënten als voor externe epilepsie patiënten voor het rijbewijs A (motor), B (personenwagen) en BE (kleine aanhangwagens achter een personenwagen). Hieraan kunnen kosten verbonden zijn. SEIN verzorgt geen Rijbewijskeuringen voor het besturen van een vrachtwagen en/of autobus. Meer informatie.

Categorie: Vervoer
Hoe werkt het met een autoverzekering en epilepsie?

Verzekeringsvergelijker Independer besteedde op 24 augustus aandacht aan het onderwerp epilepsie en autoverzekering. Lees het artikel op weblog.independer.nl

Categorie: Vervoer
Ik mag niet meer auto rijden. Welke alternatieven heb ik?

Als u van uw behandelaar een rijverbod krijgt is dat heel ingrijpend. Hoe maakt u een verantwoorde keuze voor een ander vervoersmiddel?
Lees meer over wet en regelgeving bij epilepsie en autorijden (Epilepsiefonds).

Categorie: Vervoer

Werken en leren bij SEIN

/

Hoe kan ik als ongediplomeerde de zorg in bij SEIN?
 • U kunt solliciteren vanaf januari/februari naar een leerlingenplaats in de lesgroep voor de opleiding MMZ3 of PBGZ4 die start in september van hetzelfde jaar.
 • U solliciteert naar een functie woonbegeleider en volgt daarnaast de studie waarbij de kosten door SEIN worden vergoed. Let wel dat niet iedere vacature woonbegeleider geschikt is voor ongediplomeerden. U kunt hiernaar informeren voordat u solliciteert bij de betreffende leidinggevende. U vindt de juiste contactgegevens onderaan iedere vacature. 
Categorie: Werken bij SEIN
Ben ik als leerling verplicht bij het NOVA College Hoofddorp lessen te volgen?

Ja, SEIN heeft een contract met het NOVA College in Hoofddorp.

Categorie: Werken bij SEIN
Wat verdien ik als leerling?

Het leerlingensalaris is volgens de CAO 2011-2014 € 1.188,- bruto per maand bij fulltime dienstverband voor 1e jaars leerlingen. Als u 22 jaar of ouder bent ontvangt u het minimumloon (vanaf deze leeftijd is het minimumloon hoger dan het leerlingensalaris).  

Categorie: Werken bij SEIN
Werk ik onregelmatige diensten als leerling?

Ja, maar leerlingen draaien geen nachtdiensten. Diensten beginnen op zijn vroegst om 7.00 uur en eindigen uiterlijk om 22.45 uur. 

Categorie: Werken bij SEIN
Wat is een VOG en hoe vraag je die aan?

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag geen bezwaar oplevert voor de zorg aan onze cliënten. U vraagt een VOG aan door het aanvraagformulier in te leveren bij de afdeling burgerzaken van de gemeente waar u staat ingeschreven. Bij indiening van de aanvraag bij de gemeente moet u een geldig legitimatiebewijs meenemen en de verschuldigde leges (€ 30,05) voldoen.

De gemeente stuurt de gegevens door naar het COVOG (Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag). Dit orgaan geeft de verklaring af namens de minister van Veiligheid en Justitie. In principe wordt er 4 jaar teruggekeken bij het onderzoek. De VOG wordt toegezonden naar uw postadres en deze originele verklaring levert u vervolgens in bij SEIN.

Categorie: Werken bij SEIN
Wanneer wordt een VOG afgegeven?

De VOG wordt afgegeven wanneer uit het onderzoek blijkt dat u geen strafbare feiten hebt gepleegd die de uitoefening van de specifieke functie in de weg staan. Voor de beoordeling van het verzoek kan het COVOG ook informatie inwinnen bij de politie, het Openbaar Ministerie en de Reclassering. De gegevens worden in samenhang gewogen en beoordeeld.

Categorie: Werken bij SEIN

Voorlichting

/

Kan SEIN een presentatie over epilepsie verzorgen voor ons?

Ja, dat kan. SEIN verzorgt bijvoorbeeld presentaties in Zorginstellingen, gezinsvervangende tehuizen, dagopvang, medische kleuterdagverblijven, scholen en EHBO verenigingen. Daarnaast ook (bij)scholing voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen. Uurtarief op aanvraag.  
Meer informatie over de voorlichting van SEIN

Categorie: Voorlichting

Wetenschappelijk onderzoek

/

Waarom is wetenschappelijk onderzoek naar epilepsie belangrijk?

Wetenschappelijk onderzoek heeft tot doel het begrip van epilepsie te verbeteren. De zorg voor mensen met epilepsie wordt daardoor steeds beter. Wetenschappers doen onderzoek naar manieren om epilepsie beter en sneller te diagnosticeren én te behandelen. Ook onderzoeken zij andere manieren om de kwaliteit van leven met epilepsie te verbeteren.

Ik ben onder behandeling bij SEIN. Mag ik meedoen met wetenschappelijk onderzoek?

Ja, soms vraagt neurologen en/of onderzoekers aan patiënten en cliënten van SEIN of zij mee willen doen aan onderzoek. Soms wordt een onderzoek aangekondigd met posters, flyers en een nieuwsbericht op de SEIN website.

Patiënten en cliënten beslissen zelf (of met hun ouders/wettelijk vertegenwoordiger) of zij willen meedoen aan een onderzoek. Voorafgaand aan het onderzoek geven de onderzoekers uitgebreide informatie en is er gelegenheid tot stellen van vragen aan onafhankelijke artsen.

Wordt wetenschappelijk onderzoek vooraf gecontroleerd?

Alle onderzoeken met mensen moeten vooraf worden goedgekeurd door een medisch-ethische toetsingscommissie (METC) van een universiteit. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties, artsen, ethici, juristen, verpleegkundigen en maatschappelijk werkers. Zij beoordelen samen of het onderzoek verantwoord is.

Ik ben onder behandeling bij SEIN. Doe ik nu automatisch mee met onderzoek?

Nee. Voordat mensen meedoen aan wetenschappelijk onderzoek, moeten zij hier uitdrukkelijk toestemming voor geven.

Hoe lang duurt een wetenschappelijk promotie onderzoek gemiddeld?

Een promotieonderzoeksproject duurt gemiddeld zo’n 3 tot 4 jaar. Onderzoek naar een nieuw medicijn duurt langer. Het kan soms wel 20 jaar duren voordat een stofje dat in een laboratorium is ontdekt, als medicijn bij de apotheek verkrijgbaar is.

Wat heeft wetenschappelijk onderzoek naar epilepsie de laatste 10 jaar concreet opgeleverd?

De laatste tien jaar is er dankzij nieuwe technieken veel duidelijk geworden over de oorzaak van epilepsie: 

 • Er zijn genetische mutaties gevonden die epilepsie veroorzaken of eraan bijdragen. 
 • Het is duidelijk geworden dat epilepsie vaak niet op zichzelf staat maar gepaard gaat met andere ziektebeelden. Veel mensen hebben naast epilepsie ook last van andere aandoeningen (depressie, angststoornissen, hoofdpijn, hartaandoeningen). 
 • Er is meer kennis over de invloed van epilepsiemedicatie en de ontwikkeling van het ongeboren kind tijdens een zwangerschap. 
 • Er is vastgesteld dat de hersenen van mensen met epilepsie erg prikkelbaar zijn en hoog frequente hersengolven kunnen produceren. Deze twee gegevens zijn potentieel interessant als biomarker van epilepsie.

SEIN heeft voor een deel bijgedragen aan deze onderzoeken. (zie publicaties van J. W. Sander, D. Lindhout, A. Gaitatzis etc). Deze inzichten vormen het uitgangspunt voor het huidige wetenschappelijk onderzoek bij SEIN.

Wie werken er mee aan wetenschappelijk onderzoek?

Meestal zijn één of meer promovendi betrokken bij een onderzoeksproject. Daarnaast zijn hoofdonderzoekers, (senior)onderzoekers, neurologen en laboranten betrokken bij het wetenschappelijk onderzoek. 

Wat is een promovendus?

Een promovendus is iemand die wil promoveren tot de academische graad van doctor. Hiervoor moet een promovendus zelfstandig een wetenschappelijk onderzoek uitvoeren en een proefschrift over het onderzoek schrijven. Promovendi hebben een universitaire opleiding afgerond. 

Promovendus is latijn voor: hij (of zij) die gepromoveerd moet worden. 

Hoeveel onderzoekers werken er bij SEIN?

Het aantal onderzoekers bij SEIN varieert. Research wordt aangestuurd door een directeur. Het onderzoek dat verricht wordt bij SEIN is georganiseerd in zes onderzoekprogramma’s. De verantwoordelijkheid voor een programma ligt bij een hoofdonderzoeker. Naast de zes hoofdonderzoekers werken er (senior)onderzoekers en promovendi mee aan onderzoek. Het aantal promovendi dat bij SEIN werkt, varieert. 

Met wie werkt SEIN samen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek?

Op het gebied van wetenschappelijk onderzoek werkt SEIN op nationaal en internationaal niveau samen met verschillende onderzoeksinstellingen, zoals universiteiten. Samenwerkingsverbanden worden meestal aangegaan voor de duur van een specifiek onderzoek. 

Wat kost een wetenschappelijk onderzoek?

Dat hangt af van het soort onderzoek. De kosten kunnen ver uiteen lopen, soms wel tot meer dan een miljoen euro. De kosten van een onderzoek hangen onder meer af van de duur van het onderzoek, het aantal mensen dat meewerkt aan een onderzoek en hoe/wat er onderzocht wordt. Op de begroting van een onderzoek staan verschillende kostenposten waaronder personeelskosten, laboratoriumkosten en kosten voor de aanschaf of huur van apparatuur.

Wie betaalt wetenschappelijk onderzoek?

Er zijn diverse manieren om wetenschappelijk onderzoek te financieren. In Nederland wordt het wetenschappelijk onderzoek voornamelijk gefinancierd door

 • de Nederlandse overheid
 • de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
 • de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
 • (Vermogens)fondsen
 • Particulieren
 • het bedrijfsleven 
 • de Europese Unie 

De financiering voor het wetenschappelijk onderzoek bij SEIN komt voornamelijk van (vermogens)fondsen en subsidies. SEIN kan zelf geen aanspraak maken op financiering verstrekt door de Overheid, KNAW en de NWO.

Wat wordt er met de uitkomsten van het wetenschappelijk onderzoek gedaan?

De resultaten van het wetenschappelijk onderzoek bij SEIN worden gepubliceerd in wetenschappelijke vaktijdschriften, op congressen, de website van SEIN en in nieuwsbrieven. Wanneer de resultaten daar aanleiding toe geven, worden veranderingen in de dagelijkse praktijk doorgevoerd (bijvoorbeeld het voorschrijven van een nieuw medicijn). 

Wat betekent WMO?

WMO betekent Wet Medisch-Wetenschappelijk Onderzoek. Nederland heeft strenge regels voor onderzoek met proefpersonen, onder meer om de proefpersonen te beschermen. Onderzoek valt onder de WMO als het aan de volgende twee voorwaarden voldoet:

 • er is sprake van medisch wetenschappelijk onderzoek, én
 • personen worden aan handelingen onderworpen of hen worden gedragsregels opgelegd.

Het onderzoekmag alleen starten als er een goedkeuring voor het onderzoek is gegeven door de CCMO (Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek) en/of een METC (Medisch Ethische Toetsings Commissie) mag het onderzoek starten.

Wat betekent CCMO?

Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek. Onderzoek dat onder de WMO (Wet Medisch-Wetenschappelijk Ondezoek) valt, moet aan wettelijke eisen voldoen. Een onafhankelijke commissie, de CCMO of de METC (Medisch Etische Toetsings Commissie) toetst het onderzoek. Bij de toetsing wordt gekeken of het onderzoek aan alle regels voldoet. Is meedoen niet te belastend voor de proefpersonen? Zit het onderzoek goed in elkaar? Is het echt nodig? Is de informatie voor de proefpersonen in orde? Alleen bij goedkeuring mag het onderzoek starten.

Wat betekent METC?

Medisch Etische Toetsings Commissie. De METC toetst het onderzoek dat valt onder de Wet Medisch Wetenschappelijk Onderzoek.

https://comicsnake.com/dc-comics/ magazine-pdf.net comics-all.com/