Mw. J.J.E. Hoogerdijk

portret GZ-psycholoog J.J.E. Hoogerdijk

"Door te observeren, luisteren en nabijheid te bieden probeer ik samen met de patiënt en/of ouders tot meer inzicht, begrip en welbevinden te komen ten aanzien van epilepsie en/of bijkomende problematiek."