Mw. dr. K.R. Heineman

portret kinderneuroloog K.R. Heineman

"Ik haal er voldoening uit als het lukt om, samen met ouders en kind, die zorg en hulp in te schakelen die nodig is om - ondanks de epilepsie - toch zo min mogelijk obstakels tegen te komen in het dagelijkse leven."