Mw. B.J. Meester

portret neuroloog B.J. Meester

"Epilepsie bij kinderen brengt veel met zich mee: vragen en zorgen over de diagnose, ontwikkeling, medicijnen, school etc. Ik wil graag voor ieder individueel kind en zijn/haar ouders optimale behandeling en begeleiding bieden vanuit SEIN."