Onderwijs en Epilepsie

In het hele land werken onderwijskundig begeleiders van het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE). In samenspraak met betrokken leerkracht(en), intern begeleiders, schoolleiders, medische professionals en de ouders van deze leerlingen stellen zij een doelgerichte aanpak op. Zij maken daarbij gebruik van kennis, ervaring en een uitgebreid medische netwerk.

HomeSchool
De Waterlelie

School voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs

De Waterlelie maakt deel uit van SEIN en verzorgt speciaal en voortgezet speciaal onderwijs voor kinderen en jongeren met epilepsie in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. Ook kinderen en jongeren met medische of neurologische aandoeningen, zeer moeilijk lerende leerlingen en lichamelijk beperkte kinderen kunnen op De Waterlelie terecht.

Mogelijkheden

Bij de Waterlelie staat een brede ontwikkelingsstimulering ten behoeve van de zelfredzaamheid en de leerontwikkeling van onze leerlingen centraal. Heeft een leerling een combinatie van verschillende beperkingen? Medewerkers van De Waterlelie zien en kennen de mogelijkheden.