Home(Poli)kliniek voor epilepsieOndersteuning bij epilepsie

Ondersteuning bij epilepsie

Het hebben van epilepsie heeft invloed op het dagelijks leven en op de kwaliteit van leven. Hoe iemand dit ervaart, is persoonlijk: de ene mens is de ander niet. Vooral als er regelmatig aanvallen optreden, roept dat vragen op over bijvoorbeeld wonen, zorg, relaties, school en werk.  

Bij SEIN werken diverse disciplines op wie u een beroep kunt doen, zoals de psycholoog, verpleegkundig specialist, medisch maatschappelijk werker, psychomotorische therapeut, speltherapeut, logopedist of arbeidsconsulent. Er zijn diverse therapieën die u kunnen ondersteunen bij het leven met epilepsie(aanvallen). 

Maatschappelijk werk