Home(Poli)kliniek voor epilepsieHulpmiddelenOnderzoek naar aanvals-alarmsystemen

Onderzoek naar aanvals-alarmsystemen


Wat maakt een epilesie alarmsysteem tot een betrouwbaar systeem?

Er wordt veel onderzoek gedaan naar goede en betrouwbare alarmsystemen. Daarbij wordt onder andere gelet op:

  • Hoeveel grote en kleinere aanvallen er worden gezien; hoeveel worden er gemist
  • Hoe snel gaat het alarm af; aan het begin van een aanval of later
  • Hoeveel valse alarmen 
  • Het draag-gemak; hoe comfortabel en prettig is het systeem in gebruik 
  • Hoe storingsgevoelig is het apparaat
  • etc


Twee groepen

Het onderzoek van nu focust  zich op twee belangrijke, hoopgevende groepen:

  1. Contact alarmsystemen. Oftewel apparaatjes die direct op de huid gedragen worden.
  2. Alarmsystemen op afstand. Bijvoorbeeld een slimme camera of microfoon  

Lopend onderzoek

Op dit moment onderzoekt SEIN* hoe de Nightwatch het doet bij kinderen en in de thuissituatie. Er wordt meteen gekeken hoe de slimme camera en de slimme microfoon het doen in deze situaties. Tegelijkertijd wordt gekeken naar de effecten op slaap, stress en gezondheid bij de ouders (kwaliteit van leven). Ook hier zijn de eerste resultaten bemoedigend. Lees meer


Los daarvan is onderzoek gestart naar de wensen van gebruikers. Hoe gevoelig moet het systeem zijn, wat meet het wel en wat niet? Is het belangrijk om de aanval terug te kunnen zien met een filmpje? Is een aanvalsdagboek handig? Willen ouders en professionele verzorgers hetzelfde? Uit een kleinschalig onderzoek in samenwerking met de TU Delft zijn interessante nieuwe inzichten gekomen die begin volgend jaar op grote schaal zullen worden getoetst*. 

Trial advies alarmsysteem

Voorjaar 2019 start SEIN een klinisch adviesprogramma waarbij epilepsiepatiënten meerdere alarmsystemen tegelijkertijd kunnen ‘uitproberen’. Zo wordt duidelijk welk apparaat bij die patiënt het meest betrouwbaar is en het beste bevalt.

Het adviesprogramma start bij SEIN met een pilotgroep van patiënten met een verstandelijk beperking. Later wordt het onderzoek uitgerold naar kinderen.