Home(Poli)kliniek voor epilepsieBezoek aan polikliniek

Uw bezoek aan de polikliniek van SEIN

U heeft een verwijzing gekregen van uw neuroloog, kinderarts of huisarts voor gespecialiseerde epilepsiezorg. SEIN neemt contact met u op voor het maken van een afspraak voor het intakegesprek. U krijgt daarna een uitnodigingsbrief met een uitgebreide vragenlijst. Hierin staan vragen over uw aanvallen, medicijnen en bijwerkingen.

Uw intakegesprek

Het intakegesprek heeft u met een neuroloog, kinderneuroloog, arts-assistent of verpleegkundig specialist. Met hem/haar bespreekt u uw vragen en wat er tot nu toe gedaan is aan onderzoek en behandeling. De (kinder)neuroloog bepaalt welke onderzoeken er nodig zijn, bijvoorbeeld een EEG-onderzoek. Soms is er een opname nodig om de aanvallen goed te bekijken. Een opname kan ook nodig zijn om uw medicatie beter in te stellen.

Hoe bereidt u zich voor op het intakegesprek?

  • Vul de Vragenlijst polikliniek voor Epilepsie in. Dat kunt u het beste doen samen met een naaste die kan beschrijven wat er gebeurt als u een aanval heeft.
  • Vraag een familielid of kennis om met u mee te gaan naar het intakegesprek. Hij kan dan vertellen wat er gebeurt als u een aanval heeft.
  • Heeft u problemen die effect kunnen hebben op de epilepsie? Of heeft u juist problemen door de epilepsie? Bespreek dit ook met de neuroloog. SEIN werkt multidisciplinair. Dat wil zeggen dat diverse vakspecialisten zich buigen over de vaak ingewikkelde zorgvragen.  

Wat neemt u mee naar onze polikliniek?