HomeOver SEINWat doet SEIN

Wat doet SEIN?

Gespecialiseerde epilepsiezorg

SEIN biedt gespecialiseerde zorg aan mensen met epilepsie en/of aanvallen. Het gaat om behandeling, onderwijs en woonzorg. Mensen die zorg ontvangen van SEIN hebben vaak moeilijk behandelbare vormen van epilepsie, en complexe problemen die daar soms mee samen hangen.

In de klinieken en woonvoorzieningen van SEIN is plaats voor 535 patiënten. De poliklinieken ontvangen elk jaar ruim 11.000 patiënten.

Multidisciplinaire aanpak

De kracht van SEIN is de multidisciplinaire aanpak. Dat wil zeggen dat diverse vakspecialisten zich buigen over de vaak ingewikkelde zorgvragen. Medisch specialisten, gedragswetenschappers, maatschappelijk werkers, vaktherapeuten, paramedici en gespecialiseerde verpleegkundigen bijvoorbeeld.

Onderzoek naar epilepsie

Om de kwaliteit van leven voor mensen met epilepsie verder te verbeteren is wetenschappelijk onderzoek essentieel. SEIN is een nationaal en internationaal toonaangevend onderzoekscentrum dat, samen met universiteiten, andere ziekenhuizen en wetenschappelijke instellingen, veel onderzoek doet naar epilepsie, aanvallen en slaap(stoornissen).