Kazan, Rusland

SEIN afbeelding

Huidige samenwerking

Beginnende samenwerking sinds 2012. Deze is nog niet geformaliseerd.

Doel 

  • Het opzetten van een diagnostische unit, met het oog op uitwisselen van data ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek.
  • Het geven van EEG-training.

Voortgang

Recent heeft SEIN een bezoek gebracht aan Kazan om de samenwerking meer vorm te geven.