HomeOver SEINOrganisatiestructuur

Organisatiestructuur

SEIN kent vijf Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE) met ieder een eigen directeur: Klinische Zorg en Lang Verblijf (woonzorg) in Noord- en Oost-Nederland, Klinische Zorg in Midden- en West-Nederland, Lang Verblijf (woonzorg) in Heemstede en Cruquius, Research en school De Waterlelie.

Bestuur van de organisatie

SEIN wordt bestuurd door een eenhoofdige Raad van Bestuur die alle RVE aanstuurt. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met advies terzijde. De Raad van Toezicht heeft als belangrijkste taken het toezicht houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de gehele organisatie.

Medezeggenschapsstructuur

Medezeggenschap van patiënten en cliënten is georganiseerd volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. SEIN kent een cliëntenraad en bewonerscommissies binnen de woonzorg-locaties.

Volgens de Wet op de Ondernemingsraden heeft SEIN de medezeggenschap van medewerkers georganiseerd in een ondernemingsraad. De ondernemingsraad van SEIN heeft een dagelijks bestuur van vier leden en heeft bij een voltallige bezetting vijftien leden.

School De Waterlelie heeft een medezeggenschapsraad die georganiseerd is volgens de Wet medezeggenschap op scholen.