Veiligheid

Op deze pagina

Veiligheid

Wet zorg en dwang (Wzd)

Sinds 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang (Wzd) van kracht (www.dwangindezorg.nl/wzd). Het doel van de Wzd is dat onvrijwillige zorg bij mensen met een beperking zoveel mogelijk wordt voorkomen. Het uitgangspunt is ‘Nee, tenzij’. Dit betekent dat vrijheidsbeperking, ook wel onvrijwillige zorg genoemd, niet mag worden toegepast tenzij er sprake is van ernstig nadeel.

Elke cliënt die onder de Wzd valt, heeft recht op een cliëntenvertrouwenspersoon (cvp). Binnen SEIN is dat Cynthia Klaasing. Zij werkt niet bij SEIN, maar bij Zorgstem. Zij ondersteunt zowel de cliënt als de vertegenwoordiger en geeft informatie bij vragen rondom onvrijwillige zorg. Zij komt vier keer per jaar langs op alle locaties. Daarnaast kunnen cliënten en vertegenwoordigers een afspraak met haar maken.

Voorbeeld waarbij de cliëntenvertrouwenspersoon ondersteunt

Petra heeft elke avond tussen zeven en half acht een gesprek met de begeleiding. Dit is een half jaar geleden afgesproken omdat het toen wat minder goed met haar ging. Petra wilt dit nu niet meer en voelt zich beperkt in haar vrijheid. Ze voelt zich onrustig als de begeleiding op haar deur klopt voor een gesprek. Ze is moe en heeft er geen behoefte meer aan. Petra durft dit niet tegen de begeleiding te zeggen. Ze is bang dat de begeleiding niet luistert. Daarom heeft ze de cliëntenvertrouwenspersoon gebeld om haar verhaal te doen. De cliëntenvertrouwenspersoon is bij Petra langs geweest en zij hebben met elkaar gepraat over hoe Petra zich voelt en wat Petra graag wilt. Daarna hebben ze samen een gesprek met de persoonlijk begeleider gevoerd. Er is samen gekeken naar een alternatief. Petra hangt nu een briefje op haar deur als zij wel of geen behoefte heeft om een gesprek te voeren met de begeleiding. Dan hoeft de begeleiding niet iedere avond op de deur hoeft te kloppen. Petra heeft namelijk het recht om zelf te beslissen of zij een gesprek wil voeren op dat moment. Petra is hier heel blij mee en voelt zich veel rustiger.

Cliëntvertrouwenspersoon

Als er onvrede is of ondersteuning gewenst is bij onderwerpen die niet over de Wzd gaan, dan kunnen cliënten terecht bij Ingrid de Vreede. Zij is er als cliëntvertrouwenspersoon voor de cliënt en niet voor SEIN. De cliëntvertrouwenspersoon helpt de cliënt in het duidelijk maken van zijn onvrede en het verwoorden van klachten. Ook de vertegenwoordiger van de cliënt kan terecht bij de cliëntvertrouwenspersoon. De cliëntvertrouwenspersoon werkt niet voor SEIN, maar bij het landelijk steunpunt medezeggenschap (LSR).

Corona dillema’s

Het kwaliteitskader heeft de aanbieders gevraagd om in het rapport over 2020 stil te staan bij COVID-19 door nadrukkelijk drie dilemma’s te benoemen waar aanbieders tegenaan zijn gelopen en hoe deze zijn opgepakt.

Cynthia Klaasing

Cynthia Klaasing is de cliëntvertrouwenspersoon Wzd. Zij werkt bij Zorgstem en ondersteunt zowel de cliënt als de vertegenwoordiger rondom onvrijwillige zorg.
Meer informatie

Ingrid de Vreede

Ingrid de Vreede is de cliëntvertrouwenspersoon van SEIN. Zij werkt bij het landelijk steunpunt medezeggenschap (LSR). Zij is er als cliënten of hun vertegenwoordiger niet tevreden zijn of ondersteuning willen bij iets anders dan de Wzd. 
Meer informatie