Samenwerking netwerk

Op deze pagina

Samenwerking netwerk

Panelgesprekken met cliënten en familieleden

Tijdens de coronaperiode is SEIN gestart met online panelgesprekken met cliënten en familieleden. Er werd gesproken over actuele vraagstukken en dilemma’s rondom corona. Over de volgende onderwerpen zijn panelgesprekken gevoerd:

De panelgesprekken zijn als zeer positief ervaren en worden in 2021 zeker voortgezet.

Vrijwilligers

Cliënten vinden het vaak prettig iemand te hebben waarmee zij een persoonlijke band kunnen aangaan en iets leuks kunnen ondernemen. Vrijwilligers kunnen op veel verschillende manieren iets betekenen. Bijvoorbeeld door te fietsen met cliënten, helpen op de dagbesteding of cliënten begeleiden naar leuke activiteiten, zoals een feestavond.

Er zijn er in totaal bij SEIN Midden- en West-Nederland 180 vrijwilligers en in Noord- en Oost-Nederland 15 vrijwilligers.

Samenwerking met Ons Tweede Thuis

Ons Tweede Thuis, de stichting voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, autisme en niet-aangeboren hersenletsel, en SEIN zijn buren, goede buren! En dat hoort ook zo als je zo dicht bij elkaar zit. Maar dat is niet vanzelfsprekend. In het geval van Ons Tweede Thuis en SEIN gaat dat juist heel erg goed.

Er is zowel op bestuurlijk niveau als via de organisatie in de praktijk van alle dag, een goede, snelle en professionele samenwerking. Het mooiste voorbeeld was wel toen Ons tweede Thuis overvallen werd door een corona-uitbraak in 2020. Binnen twee uur werden zuurstofconcentrators van SEIN binnengereden op de COVID-19-unit van Ons Tweede Thuis. Zonder eerst een contract te maken, maar gewoon met een telefoontje en het was snel geregeld. Dan ben je écht goede buren.

Ons Tweede Thuis heeft SEIN geholpen met het testen van medewerkers. Ons Tweede Thuis had een eigen teststraat. Hier kon binnen een dag getest worden, met een snelle uitslag. De medewerkers van SEIN konden hier ook gebruik van maken. Ons Tweede Thuis wil graag blijven investeren in deze fijne relatie.

Roel de Bruijn
Bestuurder Ons Tweede Thuis

Roel de Bruijn

Roel de Bruijn
Bestuurder Ons Tweede Thuis

Medezeggenschap

Cliënten en familieleden kunnen via de medezeggenschap meepraten, meedoen en meebeslissen. Dit kan in een van de bewonerscommissies en in de cliëntenraad

Sinds 1 juli 2020 is de nieuwe wet op de medezeggenschap gestart. Dit is de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) 2018. Deze wet zorgt ervoor dat cliënten, naasten en cliëntenraden meer kunnen meepraten. Het onderwerp ‘inspraak’ is nieuw in de Wmcz 2018.

Bij inspraak vertellen cliënten en naasten over wat hun wensen en meningen zijn. Over onderwerpen die belangrijk zijn in het dagelijks leven van cliënten, zoals bijvoorbeeld de maaltijden. Ook cliënten en naasten die niet in de cliëntenraad zitten. Zij delen hun wensen en meningen met de zorgorganisatie en de cliëntenraden.

Binnen Lang Verblijf zijn we met een afvaardiging van de cliëntenraad een werkgroep gestart om te bespreken hoe we de medezeggenschap willen inrichten en hoe we de inspraak gaan vormgeven.