Medewerkers

Op deze pagina

Medewerkers

Algemene cijfers

Wij leveren goede zorg dankzij de inzet van alle medewerkers. Een vast team van begeleiders, coördinator IOP, neuroloog, huisarts of arts verstandelijk gehandicapten (AVG), verpleegkundigen en psycholoog/orthopedagoog ondersteunt de cliënt. Daarnaast kunnen cliënten terecht bij allerlei andere professionals zoals een fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist, maatschappelijk werker, geestelijk verzorger, tandarts en mondhygiënist.

Er werken 792 (vaste) medewerkers in de woonzorg binnen RVE LV (locaties Cruquius, Heemstede en Zwolle). Hieronder staat dit getal uitgesplitst in een aantal criteria.

Het verzuimpercentage is in 2021 iets gedaald ten opzichte van 2020. Zie bovenstaande grafiek voor de cijfers.

Daarnaast waren er in 2021 in totaal 166 leerlingen en stagiairs werkzaam binnen Lang Verblijf, waarvan 48 mannen en 118 vrouwen.

Ziekteverzuimcijfers

  Cruquius en Heemstede
2018 8,9 %
2019 8,2 %
2020 8,8 %
2021 8,2%
   
  Zwolle
2018 10,4 %
2019 10,2 %
2020 6,1 %
2021 5,1%

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Onderzoeksbureau Effectory deed in het voorjaar van 2020 onderzoek naar de medewerkerstevredenheid (MTO) binnen SEIN.

Resultaten onderzoek

Het onderzoek is in maart afgesloten met een mooi responspercentage. 65,1 procent van de medewerkers deed mee aan het onderzoek. Ter vergelijking, in 2017 was dit percentage 53,8 procent en die van de benchmark ziekenhuizen ligt op 56,1 procent.

SEIN scoort als volgt op de vier hoofdthema’s: 


Een mooi resultaat waar we trots op zijn! SEIN scoort namelijk met deze cijfers boven het Nederlandse gemiddelde op goed werkgeverschap en verdient daarmee het Effectory World-class Workplace keurmerk. Dit keurmerk mogen we tot 2022 gebruiken voor communicatiedoeleinden. Dat is fijn, want hiermee onderscheiden we ons als werkgever op de arbeidsmarkt.

Voor SEIN Lang Verblijf zien de resultaten er als volgt uit:
Onderstaand een top 3 van wat medewerkers van Lang Verblijf zeggen waar ze trots op zijn en wat ze nog willen verbeteren.

Aan de slag met de resultaten

Toen de resultaten bekend waren, zijn we ermee aan de slag gegaan. Welke trotspunten willen we behouden en hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we werken aan onze verbeterpunten? In verband met corona was het voor sommige teams puzzelen hoe dit met elkaar op te pakken. Veel teambijeenkomsten over het MTO zijn verplaatst naar eind 2020 en begin 2021. Wel zijn er duidelijke procesafspraken gemaakt met leidinggevenden. Zij kregen een werkinstructie om met de resultaten uit het onderzoek aan de slag te gaan. Begin 2021 bespreken we wat de stand van zaken is en wat er binnen Lang Verblijf nog opgepakt moet worden.

Ziekteverzuimcijfers

  Cruquius en Heemstede
2017 10,1 %
2018 8,9 %
2019 8,2 %
2020 8,8 %
   
  Zwolle
2017 4,9 %
2018 10,4 %
2019 10,2 %
2020 6,1 %

Scholing en stage

In 2020 waren er 150 medewerkers in opleiding. In oktober zijn we gestart met de oriëntatiemaand van de “Topklas”. Dit zijn zij-instromers die na deze maand gestart zijn met de opleiding Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg bij het ROC. Het aantal stagiaires was door de coronacrisis minder geworden. Dit schooljaar hadden we tussen de 90-100 stagiaires.

Waardering in coronatijd

Voor onze cliënten, familieleden en medewerkers was 2020 in veel opzichten een heftig jaar met veel emoties en lastige dilemma’s. We hebben geprobeerd onderling respect en waardering te laten blijken, door woorden en soms ook door daden. Binnen Lang Verblijf was dat bijvoorbeeld in sinterklaastijd een ‘chocoladeblijk van waardering’ op een ander moment kregen alle medewerkers tulpen en complimentkaarten om aan elkaar te versturen. Voor alle collega’s een compliment!