Leren en verbeteren

Op deze pagina

Leren en verbeteren

Teamreflectie coronaperiode gebouw 1

De teamreflecties in 2020 staan in het teken van corona. De medewerkers van gebouw 1 stonden via vragenlijsten en een online bijeenkomst stil bij de heftige coronaperiode. Op gebouw 1 waren veel coronabesmettingen, zowel onder collega’s als cliënten. Dit zorgde voor veel stress en chaos. Het doel van de teamreflectie was om van deze periode te leren en ervaringen te delen. Op de verbeterpunten die daaruit kwamen, is een verbeterplan gemaakt.

Uitkomsten van de teamreflectie:

Reflectie cliëntenraad en ondernemingsraad

Op 10 en 11 mei vond de reflectie met de cliënten- en ondernemingsraad plaats. We hebben dit jaar voor een andere vorm gekozen, namelijk een kwaliteitspagina op onze nieuwe website. Een cliëntversie is apart vanaf deze site te downloaden en uit te printen. Zowel de cliënten- als de ondernemingsraad waren positief over de nieuwe websitevorm en vonden het er mooi uitzien.

Reflectie coronaperiode

SEIN wil leren en ontwikkelen uit gedrevenheid om het beste te willen voor de cliënt. Daarom reflecteerde SEIN eind 2020 op de coronaperiode tot dan toe. Wat willen we behouden en wat zijn verbeterpunten? Met digitale prikborden haalden we deze punten op. Hieronder ziet u een afspiegeling van deze punten. Deze gelden voor Lang Verblijf en de kliniek van SEIN.

Voor SEIN Lang Verblijf kwamen onderstaande geleerde lessen naar voren. We beschrijven een aantal belangrijke uitkomsten:

  • Het inrichten van de Corona Care Unit (CCU) verliep heel goed. Desondanks wordt aangegeven om te overwegen per afdeling in quarantaine/isolatie te gaan.
  • De artsen werden alleen in spoed gevallen gebeld. Andere vragen gingen via e-mail. Dit gaf rust, omdat werkzaamheden niet onderbroken werden. De wens is deze werkwijze vast te houden, ook zonder corona.
  • Afdelingen waren veel zelfredzamer dan gedacht. Dit is snel verwaterd. De wens is om door scholing de zelfredzaamheid weer te vergroten.
  • Er ontstonden kortere lijnen tussen wonen en dagbesteding. Dit zorgde voor saamhorigheid, samen werken aan één bejegeningsstijl en vermindering van verschillende inzichten. Verzorging wordt met meer aandacht gedaan en gezien als ‘activiteit’.
  • Stem het beleid (bijvoorbeeld bezoekregeling) beter af op de behoefte van cliënten. Doordat het gehele terrein ‘op slot’ ging, ontstond bij sommige cliënten spanning. De ‘buitenwereld’ kon bijvoorbeeld nog wel winkelen. Dit maakte het ingewikkeld.
  • De gemaakte voorlichtingsfilmpjes en instructiemateriaal zijn positief ontvangen. In de toekomst passen we de filmpjes om instructie te geven vaker toe.
  • Zorg voor een duidelijk overzicht van de geldende maatregelen omdat het door de veelheid onoverzichtelijk kan worden.
  • Verstuur eerst communicatie naar medewerkers, voordat deze naar familieleden en cliënten gaat.
  • Een digitaal platform zoals ‘ThuisSEIN’ is positief ontvangen. Hierdoor krijgen cliënten leuke filmpjes en blijven ze betrokken bij recreatie, geestelijke verzorging, manage en de afdeling bewegen.
  • De hulplijn voor medewerkers is positief ervaren. Veel medewerkers hadden te maken met spanning zowel op het werk als privé.

Behouden

Verbeteren