Ondersteunende diensten

Op deze pagina

Hans Nieuwenhuis, adviseur Veiligheid

Wat is je het meest bijgebleven uit de coronatijd?

De snelheid waarmee we bij SEIN half maart 2020 middelen moesten realiseren en maatregelen moesten nemen vanuit ons Corona Crisisteam (CCT). Binnen 24 uur was onze volledige Bedrijfsnoodorganisatie (BNO) ‘in de lucht’ en was er dagelijks of soms zelfs meerdere malen per dag overleg. Er werden afspraken gemaakt en afgestemd met de interne organisatie en externe partijen als Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) en de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR).

Wat was het meest impactvol voor jou in deze tijd? Wat was de grootste verandering?

Zeker in het begin was ik dagelijks in de weer met de richtlijnen die we vanuit de overheid kregen. Vanuit mijn rol bij de BNO en het CCT was ik aan het realiseren en het communiceren. Ook de terugkoppeling van de genomen en de te realiseren stappen waren hier onderdeel van. SEIN is een landelijk opererende organisatie, omdat er ook regionale maatregelen werden afgekondigd, maakte dat de situatie soms extra complex. De grote verandering voor mij persoonlijk was dat mijn ‘normale’ agenda compleet in beslag werd genomen door corona gerelateerde onderwerpen.

Wat wil je vasthouden uit deze tijd?

Zorginstellingen, ziekenhuizen en GGZ-instellingen hadden regelmatig samen overleg met het GHOR van de Veiligheidsregio Kennemerland tijdens het zogenoemde Zorgketenpartners-overleg. Vanuit die bijeenkomsten ontstonden veel contacten. Daardoor konden we soms samen optrekken bij gezamenlijke problematiek. Al die contacten zal ik zeker onderhouden. En ik ben blij dat ik SEIN mag vertegenwoordigen in het kennisplatform van het GHOR. Op deze manier blijf ik ook in contact met onze zorgpartners uit de regio.

Een tweede onderwerp wat ik wil vasthouden, is het thuiswerken. Werken in crisistijd betekent, zeker in het begin, een grote flexibiliteit van inzet en beschikbaarheid. Je werkt op andere tijden dan gewoonlijk, op andere dagen en op verschillende locaties. Dat samen met thuiswerken en digitaal overleg, zorgt voor een heel andere dynamiek. Ik heb het thuiswerken op zich als een zeer goed alternatief ervaren voor het dagelijks aanwezig zijn op standaardtijden en standaarddagen. Wat mij betreft is dit ook in de toekomst het overwegen waard. Dat geldt zeker voor kantoorfuncties die voordeel hebben bij flexibel werken.

Wat wil je SEIN nog meegeven?

We hebben enorm veel ervaring opgedaan met crisismanagement. Daar kan bijna geen scholing tegenop. Ik hoop dat we ooit de tijd krijgen alle opgedane ervaring en kennis te behouden voor SEIN. Hoe dit precies tot stand moet komen, weet ik nog niet, maar ik hoop dat ik mijn steentje eraan bij kan dragen. Ik ben trots op onze organisatie, helemaal als ik zie hoe we met de coronacrisis omgaan.