Ervaringen corona 2020

Corona inleiding

In december 2019 brak in Wuhan China het coronavirus Covid-19 uit. Het leek toen nog een ver-van-onze-bed-show. Niets bleek minder waar… begin maart 2020 ging vanuit SEIN Lang Verblijf de eerste brief naar cliënten en hun familieleden over het coronavirus. Er waren toen meerdere gevallen van besmettingen in Nederland bekend. In deze brief stonden de welbekende preventieve hygiënemaatregelen, zoals ‘hoest en nies in de elleboog’, ‘houd 1,5 meter afstand’ wat in veel gevallen onmogelijk is bij onze cliënten en ‘handen wassen’. In de maanden die volgden zijn er nog vele brieven uitgegaan en troffen we noodzakelijke coronamaatregelen.

Gelukkig wisten wij besmettingen binnen SEIN lang buiten de deur te houden. Toen begin april er helaas toch een eerste besmetting was onder een aantal cliënten van gebouw 8, hebben we ons logeerhuis omgebouwd tot Corona Care Unit (CCU). Een speciaal getraind team ging hier aan het werk.

De coronamaatregelen hadden op iedereen ontzettend veel impact. Zoals de regel dat er geen bezoek mocht komen op de woningen. In korte tijd installeerden we de Siilo-app. Siilo is een veilige medische messenger om zorgprofessionals en teams beter te laten samenwerken. Daardoor konden we via tablets foto’s versturen en met cliënten beeldbellen met familieleden. Toch bleek écht contact van cruciaal belang. En ook landelijk kwamen versoepelingen rond de bezoekregeling.

Een andere grote verandering is dat er dagbesteding op de woningen georganiseerd werd. De begeleiders van de dagbesteding werden onderdeel van het team Wonen. Samen proberen zij een zo volwaardig mogelijk dagbestedingsaanbod neer te zetten.

Om niet afhankelijk te zijn van de testcapaciteit en snelheid van de GGD konden onze medewerkers in oktober 2020 naar de coronateststraat van stichting Ons Tweede Thuis. Medewerkers kregen in de meeste gevallen op de dag van de test ook de uitslag. Een mooie samenwerking in de regio die goed verliep.

Begin april hebben we het online platform ThuisSEIN gelanceerd samen met onder meer de afdelingen recreatie, manege en geestelijke verzorging. Op deze webpagina delen we van alles, speciaal voor cliënten. Zoals speurtochten, video’s van onze kerkdiensten, bewegingsfilmpjes, kleurplaten, muziekfilmpjes, filmpjes van de manege en kookvideo’s. Zo bieden we cliënten een stukje ontspanning en afleiding tijdens de beperkende coronamaatregelen. Dit platform willen we ook na de coronacrisis behouden. https://www.sein.nl/thuissein

In februari 2021 zijn cliënten gevaccineerd. Zorgmedewerkers ontvingen half februari een oproep voor vaccinatie. Dat biedt perspectief op een tijd zonder corona en coronamaatregelen.
Een overzicht van de huidige coronamaatregelen vindt u hier: https://www.sein.nl/corona/woonzorg/ 

Ervaringsverhalen