Cliënten

Op deze pagina

Cliënten

Onderzoek naar de ervaringen van cliënten Terp/Schakel.

In 2019 onderzocht SEIN wat cliënten van Terp/Schakel in Heemstede vonden. We kregen gelukkig veel tevreden reacties. Maar er waren uiteraard ook verbeterpunten, dingen die cliënten graag anders zouden zien. Met de teams die er werken hebben we alle punten onder de loep genomen. In 2019 en in 2020 hebben we een aantal punten verbeterd. Anneke Prins, manager Terp/Schakel, vertelt.

Klachtmeldingen

SEIN werkt met professioneel opgeleide medewerkers die zich optimaal inzetten voor de cliënt. Toch kan het gebeuren dat iemand ontevreden is. SEIN hoort graag wat de onvrede is om zo de zorg verder te kunnen verbeteren. Het is altijd goed om onvrede te bespreken met een medewerker of de manager van de betreffende afdeling. Ook kan men contact opnemen met de cliëntvertrouwenspersoon van SEIN. De cliëntvertrouwenspersoon is niet in dienst bij SEIN maar bij het Landelijk Steunpunt (mede) Zeggenschap (LSR). Zij draagt zorg voor onafhankelijke bemiddeling om te komen tot een oplossing. Als de onvrede blijft bestaan en een klacht wordt ingediend, neemt een klachtenfunctionaris van het LSR de klacht in behandeling (dus niet de cliëntvertrouwenspersoon).

Klachten

Jaar Klachten
2018  1
2019 0
2020  4

Meldingen Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

In 2019 zijn twee meldingen bij de IGJ gedaan. Conform de procedure van de IGJ heeft er naar deze meldingen een intern onderzoek plaatsgevonden volgens de Prismamethodiek. De inspectie heeft op basis van de onderzoekrapportages geoordeeld dat de situaties voldoende zorgvuldig zijn onderzocht en tot adequate verbetermaatregelen hebben geleid.

Meldingen IGJ

Jaar  Meldingen
2018 2
2019  2
2020 2

Opbrengst RVE Lang Verblijf Midden- en West-Nederland

Jaarverslag SEIN

De jaarverslagen van SEIN kunt u inzien via jaarverantwoordingzorg.nl

Ervaringsverhaal Dwight Rimmelzwaan

Ik ben Dwight Rimmelzwaan (28 jaar) en ik woon en werk sinds augustus 2020 bij SEIN. Ik ben midden in de coronaperiode hiernaartoe verhuisd. Dus ik weet niet heel goed hoe het er normaal aan toe zou gaan. Ik ga ervanuit dat het op een paar kleine dingen na, ongeveer hetzelfde is.

Wonen bij SEIN

Ik zou hier eigenlijk eerder komen wonen, maar door corona was er een opnamestop. Het wonen bevalt me hier verder goed, hoewel ik van medebewoners soms wel zorgwekkende verhalen hoor. Soms zijn dergelijke verhalen te verklaren. Vooral als je op andere manieren naar een verhaal luistert of eraan terugdenkt. Maar je moet er wel gehoor aan geven. Zorg onder dwang is bijvoorbeeld iets dat door cliënten als onprettig wordt ervaren en soms niet goed wordt begrepen. Hierdoor raken sommige cliënten emotioneel in de knoop en hebben ze moeite om naar een medewerker te stappen om hun verhaal kwijt te kunnen. Hier moet aandacht voor zijn. Maar voor elk minpunt is er natuurlijk ook een pluspunt. Zelf ervaar ik dat begeleiding altijd tijd voor me vrijmaakt en goed luistert als ik met een probleem zit. Er wordt samen gewerkt aan een oplossing. Daardoor voel ik me serieus genomen.

Werken bij SEIN

Ik ben dit jaar bij de afdeling Informatie Communicatie en Medische Technologie (ICMT) gaan werken vanuit het traject ‘Werken bij SEIN’. Het werk bij de sociale werkplaats van PASWERK past niet bij mij en mijn capaciteiten. Het instromen op de afdeling ICMT gaat natuurlijk niet helemaal zonder slag of stoot, maar het gaat wel soepel als je kijkt naar wat er allemaal mis kan gaan. Er wordt goed gekeken naar wat ik kan en naar de situatie waarin ik me bevind. Er is een stappenplan gemaakt en besproken om zowel mezelf als de begeleiding op de hoogte te stellen en te wennen aan elkaar. In deze periode is het natuurlijk ook: kijken of we goed met elkaar kunnen omgaan. Net zoals een zogeheten ‘Honeymoonperiode’ bij een normale baan. Voor mij is er een geleidelijke opbouw aan uren. Er wordt rekening gehouden met eventuele problemen die kunnen ontstaan, zoals bijvoorbeeld aanvallen door stress of oververmoeidheid. Het werk levert mij veel plezier en contacten op die ik normaal zelf nooit zou aangaan. Door het werken met systemen op werkplekken zowel hier in Cruquius als in Heemstede kom ik in contact met medewerkers die ik als cliënt nooit zou zien of spreken. Verder brengt het mij ook plezier om problemen op te lossen en iemand te helpen die ergens niet helemaal uitkomt.