HomeOver SEINInnovatiecentrum SEIN (ICS)

Innovatiecentrum SEIN (ICS)

Innoveren vanuit het proeftuinprincipe

Het Innovatiecentrum SEIN (ICS) heeft als doel innovatie-initiatieven binnen SEIN te stimuleren en de realisatie en implementatie ervan te ondersteunen. De innovaties moeten direct of indirect steeds de kwaliteit van leven van mensen met epilepsie en slaapstoornissen verbeteren, in lijn met de missie en kernwaarden van SEIN.

Proeftuinprincipe

De diverse innovatieprojecten worden als proeftuin gezien, waar meer ruimte is om te experimenteren met een nieuwe opzet. Zeker niet alleen medisch- en zorginhoudelijk, maar ook de wijze waarop de realisatie wordt georganiseerd en er continu aan een verbetering van de opzet kan worden gewerkt. Waar relevant, wordt steeds in nauwe samenwerking met universiteiten, hogescholen en bedrijven gewerkt. De proeftuinen bieden uitstekende mogelijkheden voor studentprojecten en een goed fundament voor het opleiden van professionals in de zorg volgens nieuwe concepten, meer gericht op interdisciplinair samenwerken als één team.

Naast technologische en organisatorische implementaties, kan de “proeftuin” ook een omgeving bieden om te innoveren op het gebied van de patiëntparticipatie en betrokkenheid bij het team van professionals. Zo kan het ICS zich ook in brede maatschappelijke context verder ontwikkelen.  

Team ICS

Het kernteam van het ICS bestaat uit een interdisciplinaire groep gedreven professionals. In dit team worden klinische, technologische en organisatorische kennis en competenties geïntegreerd. In het team zijn professionals van de grotere innovatieprojecten die onder het ICS vallen vertegenwoordigd.

Relatie met het strategisch meerjarenbeleid SEIN

Met het ICS wordt de realisatie van een aantal thema’s van het SEIN meerjarenplan geborgd, zoals het realiseren van meer toegepast klinisch onderzoek, het stimuleren van een onderzoekscultuur met brede betrokkenheid van SEIN professionals. SEIN heeft de ambitie voorloper te willen zijn op het gebied van technologische toepassingen. 

Innovatieprojecten

Op dit moment zijn binnen een aantal thema’s de volgende projecten onderdeel van het Innovatiecentrum SEIN:

Poliklinische zorg

  • Opzetten van een Paroxysmaal Centrum met één poliklinisch loket voor aanvalsgewijze neurologische stoornissen op het gebied van epilepsie, slaap-waak, hoofdpijn en syncope.

Aanvalsdetectie hulpmiddelen

  • Ontwikkelen/implementeren aanvalsdetectiehulpmiddelen voor diagnostiek en bewaking op de Epilepsy Monitoring Unit (EMU); in een volgende fase uit te breiden naar de andere klinische afdelingen en woonzorg (SEIN Lang Verblijf).
  • Ontwikkelen van de “Nightwatch”, een aanvalsdetectiesysteem voor nachtelijke aanvallen in een thuissituatie. Deze ontwikkeling vindt plaats vanuit een consortium met Kempenhaeghe, het UMC Utrecht, de TU Eindhoven en de industrie.

EEG-video diagnostiek op de Epilepsie Monitoring Unit:

  • Ontwikkelen en implementeren ondersteunende EEG-analyse software voor optimaliseren diagnostische opbrengst EMU-registraties met tevens objectievere beoordeling en minimaliseren beoordelingsverschillen tussen beoordelaars; deze implementatie beoogt tevens een doelmatigere inzet van het personeel.
  • Verkennen toepasbaarheid semiautomatisch documenteren van geobserveerde aanvalsverschijnselen (semiologie) en EEG-bevindingen tijdens aanvallen. En als verlengde hiervan de haalbaarheid van video beelden analyse voor automatische gedragsherkenning als uiting van (epileptische) aanvallen.

Ontwikkelen nieuwe diagnostische methoden

  • Ontwikkelen van nieuwe diagnostische methoden die gebruik maken van transcraniële magnetische stimulatie (TMS) en gelijktijdige EEG registratie . Deze methode beoogt de prikkelbaarheid van de hersenen te meten als biomarker voor epilepsie. Binnen dit thema lopen meerdere onderzoeksprojecten. Vanuit het Innovatiecentrum zal vooral de uiteindelijke implementatie ervan gestimuleerd. Als voorbeeld is recent een project gestart naar de diagnostische bevestiging van een MRI laesie als de epileptogene bron, gebruik makend van MRI-neuronavigatie gestuurde TMS (projectsubsidie in 2017 toegekend door het Epilepsiefonds).
https://comicsnake.com/dc-comics/ magazine-pdf.net comics-all.com/