Historie SEIN 20e eeuw

1912

Een nieuw middel tegen epilepsie is ontdekt: Luminal.

1926

Nieuw middel tegen status epilepticus: somnifeen.

1956

Op Meer en Bosch gaat de Sociale Werkvoorziening van start.

Tussen 1965 en 1970

De Cruquiushoeve in Cruquius wordt in gebruik genomen. Hiermee komt er een einde aan de gescheiden opvang van vrouwen en mannen. De patiënten gaan naar Meer en Bosch of De Cruquiushoeve. Meer en Bosch en De Cruquiushoeve worden zelfstandige werkgemeenschappen vallend onder de naam Instituut voor Epilepsiebestrijding.

1978

Een vooruitgang in de zorg voor de observatiepatiënten: binnen het Instituut voor Epilepsiebestrijding, is de ‘Epistrator’ ontwikkeld Dit apparaat maakt het mogelijk aanvallen ‘s nachts te onderscheiden van spontane bewegingen tijdens de slaap. Bij aanvallen gaat een alarm af.

1982

De Christelijke vereniging is jarig: 100 jaar.

1987

Oprichting van de Stichting Epilepsiekliniek Noord-Oost Nederland (SENON). Deze stichting maakte zich sterk voor betere voorzieningen voor epilepsiepatiënten in de noordelijke provincies.

1997

De instelling van fellowships: onderzoeksbeurzen voor veelbelovende jonge onderzoekers. Als een hommage aan de oprichtster krijgen deze beurzen de naam `Teding van Berkhout-fellowships`.

1998

Het Instituut voor Epilepsiebestrijding heet voortaan Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN). SEIN ontstaat uit een fusie tussen het Instituut en SENON.

1999

SEIN opent in Zwolle de kliniek Heemstaete.

Het klinisch chemisch en klinisch farmacologisch laboratorium op Meer en Bosch ontwikkelt een nieuwe methode om de bloedspiegels te bepalen: de bloedspotmethode.