Wonen en logeren

Op deze pagina

Binnen de woonzorg van SEIN gelden op dit moment de onderstaande afspraken en maatregelen. Er gelden andere afspraken voor afdelingen en gebouwen die in quarantaine zijn. Indien dat zich voordoet, informeren wij de familie en vertegenwoordigers van de bewoners voor wie dit geldt.

Mondkapjes

In de gebouwen van Lang Verblijf dragen we een mondneusmasker bij zorg en begeleiding binnen 1,5 meter. Dat geldt voor medewerkers maar ook bijv. voor vrijwilligers. 

Bezoek hoeft geen mondneusmasker op in de kamer van de cliënt. Bezoek draagt wel een mondneusmasker in de andere binnenruimten bij contact met medebewoners binnen 1,5 meter. 

Bezoek en verlof

Bezoek is welkom in overleg met de begeleiding. Wij vragen bezoekers niet te komen als zij klachten hebben die passen bij het coronavirus.  

De bewoners van SEIN kunnen in overleg met de begeleiding op bezoek bij een bewoner van een andere woning. 

Bewoners kunnen ook met verlof. De familie maakt afspraken met de begeleiding over de frequentie en het tijdstip van halen en brengen. Wij verzoeken alle gezinsleden te helpen om het besmettingsrisico zo laag mogelijk te houden.  

Dagbesteding

Cliënten kunnen naar dagbesteding en hebben daarbij alleen contact met cliënten van dezelfde woning. Sporten kan volgens een vast rooster met cliënten van dezelfde woning.

SEIN streeft ernaar per 1 november a.s. de dagbesteding weer in gemengde groepen te laten plaatsvinden. Verwanten en vertegenwoordigers ontvangen hierover in oktober nadere informatie.

Logeerhuis

Het logeerhuis is op dit moment open. Als de situatie zo blijft, hoeft SEIN het logeerhuis niet meer in te zetten als corona afdeling.

Vaccineren van bewoners

Inmiddels hebben in Cruquius, Heemstede en Zwolle alle bewoners waarvoor toestemming was twee vaccinaties gehad tegen het coronavirus. We zijn blij dat ruim 90% van de volwassen bewoners gevaccineerd is. 

Coronabewijzen

Om te kunnen reizen naar andere landen of toegang te krijgen tot bepaalde activiteiten is een coronabewijs nodig. Gevaccineerde cliënten kunnen een coronabewijs krijgen door de Coronacheck app te downloaden via Coronacheck.nl, de Playstore of Appstore. SEIN vult geen gele vaccinatieboekjes in. 

Testen

Medewerkers en bewoners worden getest op het coronavirus als zij verschijnselen hebben die passen bij het virus. Is er een medewerker of bewoner positief getest? Dan testen wij alle medewerkers en bewoners die nauw contact hebben gehad. Dat doen wij op de vijfde dag na het laatste contact.

Ontwikkelingen

Wij houden de situatie nauwlettend in de gaten en hanteren strenge hygiënemaatregelen. 

SEIN volgt de landelijke maatregelen en versoepelingen. Wanneer de overheid nieuwe maatregelen of versoepelingen invoert, gelden die ook voor de bewoners en medewerkers van SEIN.