Wonen en logeren

Op deze pagina

Het coronavirus en de landelijke maatregelen hebben grote impact op ons allen. Binnen de woonzorg van SEIN gelden op dit moment de onderstaande afspraken en maatregelen.

Er gelden andere afspraken voor afdelingen en gebouwen die in quarantaine zijn. Wij informeren de verwanten en vertegenwoordigers van de cliënten voor wie dit geldt.

Vaccineren van cliënten

Inmiddels hebben alle cliënten waarvoor toestemming was twee vaccinaties gehad tegen het coronavirus. Dat geldt voor de cliënten van 18 jaar en ouder in Cruquius, Heemstede en Zwolle. We zijn blij dat ruim 90% van de cliënten gevaccineerd is. 

Bezoek en verlof

De cliënten op de woonafdelingen van SEIN mogen bezoek ontvangen en met verlof, maar onder voorwaarden. Op dit moment mag iedere cliënt 3 keer per week maximaal 4 uur per keer één bezoeker ontvangen plus kinderen tot 13 jaar. Met maximaal twee bezoekers plus kinderen tot 13 jaar mag een wandeling worden gemaakt over het terrein. 

Cliënten kunnen ook met verlof mits iedereen in het gezin klachtenvrij is. SEIN verzoekt bij verlof van cliënten geen bezoek te ontvangen in de familiekring.

In overleg met verwanten maken wij nadere afspraken over wat, wanneer, wie en hoe. Zo proberen wij o.a. te zorgen dat niet te veel personen tegelijk op bezoek komen.

Dagbesteding

Cliënten kunnen naar dagbesteding en hebben daarbij alleen contact met cliënten van dezelfde woning. We proberen het besmettingsrisico zo klein mogelijk te houden door de cliënten van een woning met elkaar in een 'bubbel' te houden. Sporten kan volgens een vast rooster met alleen cliënten van dezelfde woning.

Continuïteit

Momenteel ligt de focus op goede zorg en continuïteit. Alle IOP-besprekingen en niet urgente zaken stellen wij nu even uit.

Logeerhuis en Corona Care Unit

Het logeerhuis is op dit moment helaas gesloten wegens een besmetting met het coronavirus. We hopen dat het logeerhuis na 17 mei a.s. weer open kan. 

Testen

Op advies van de GGD testen wij alle medewerkers en cliënten van een etage als daar een cliënt positief getest is. Als er in de week daarvoor ook contact is geweest met andere afdelingen, testen wij het hele gebouw.

Ook alle cliënten en medewerkers met verschijnselen die passen bij het coronavirus, krijgen een test. Wij hanteren strenge hygiënemaatregelen.

Maatregelen kunnen veranderen

Wij houden de situatie nauwlettend in de gaten en schatten steeds in of de huidige maatregelen en afspraken verantwoord zijn.