Klacht indienen bij de klachtencommissie

Wanneer u een klacht heeft over een gedwongen opname bij SEIN en/of u bent niet tevreden met de behandeling van de klachtenfunctionaris, kunt u naar de klachtencommissie van SEIN. De cliëntvertrouwenspersoon kan u helpen bij het opstellen van zo'n klacht.

Behandeling en uitspraak door de klachtencommissie

De klachtencommissie doet binnen twee weken uitspraak. Als de commissie vindt dat u gelijk heeft, verklaart zij uw klacht gegrond. De commissie stuurt de uitspraak naar de Raad van Bestuur van SEIN. Deze raad doet binnen een maand uitspraak over welke maatregelen SEIN moet nemen. Als klager krijgt u een kopie van die uitspraak.

Strafbaar feit of schadeclaim

De klachtencommissie behandelt geen klachten over strafbare feiten. Die klachten stuurt de commissie meteen door naar de Raad van Bestuur. Die zorgt ervoor dat SEIN de juiste actie onderneemt. Ook klachten met een schadeclaim behandelt de klachtencommissie niet. Bij een schadeclaim schakelt SEIN de verzekeraar in, als dat nodig is.

Registratie klachten

De klachtencommissie is verplicht tot geheimhouding en registreert klachten op zorgvuldige wijze.

https://comicsnake.com/dc-comics/ magazine-pdf.net comics-all.com/