Wat is epilepsie?

Epilepsie is een lichamelijke aandoening met regelmatig kleine of grote aanvallen.

Epileptische aanval

Bij een epilepsieaanval (insult) is de controle over het lichaam, of over een deel ervan, tijdelijk weg. De zenuwcellen in de hersenen geven steeds meer signalen door. Dat gebeurt ongecontroleerd, alsof er een soort kortsluiting ontstaat in de hersenen. Er zijn verschillende soorten aanvallen, met verschillende verschijnselen.

Complexe epilepsie

Bij epilepsie lukt het vaak om de aanvallen met medicijnen te bestrijden. Soms lukt dat niet. Soms geven de medicijnen veel bijwerkingen. Of de epilepsie geeft meer problemen dan alleen de aanvallen, bijvoorbeeld op het gebied van leren, werken of wonen. SEIN richt zich vooral op patiënten met moeilijk instelbare epilepsie en aanverwante aandoeningen.