Wat is epilepsie?

Epilepsie is een lichamelijke aandoening met regelmatig kleine of grote aanvallen.

Epileptische aanval

Epilepsie is een ziekte die gekenmerkt wordt door het optreden van epileptische aanvallen. Epilepsie kan verschillende oorzaken hebben. Epileptische aanvallen worden veroorzaakt door een verstoring in de elektrische hersenactiviteit. De verschijnselen zijn afhankelijk van de plaats in de hersenen waar de activiteit verstoord is. De patiënt blijft soms bij kennis, maar bij veel aanvallen is het bewustzijn verstoord. Er zijn verschillende soorten aanvallen, met verschillende verschijnselen.

Complexe epilepsie

Bij epilepsie lukt het vaak om de aanvallen met medicijnen te bestrijden. Soms lukt dat niet. Soms geven de medicijnen veel bijwerkingen. Of de epilepsie geeft meer problemen dan alleen de aanvallen, bijvoorbeeld op het gebied van leren, werken of wonen. SEIN richt zich vooral op patiënten met moeilijk instelbare epilepsie en aanverwante aandoeningen.