HomeWoonzorg en dagbestedingMeepraten of ontevreden

Meepraten of ontevreden?

De mening en ervaring van onze cliënten en hun familie zijn belangrijk. Zij kunnen bij ons meepraten over allerlei zaken en eventuele onvrede horen wij graag. 

Meepraten

Bij SEIN kunnen mensen meepraten over de gang van zaken binnen SEIN. Dat kan als cliënt maar ook als familie of vertegenwoordiger van een cliënt.  Meepraten kan in de bewonerscommissies en via de cliëntenraad. 

Bewonerscommissies

Iedere locatie heeft een eigen bewonerscommissie. De commissies behartigen de belangen van de bewoners van die locatie. Bewoners kunnen altijd meepraten.
Lees meer over de bewonerscommissies

Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de belangen van alle cliënten van SEIN maar ook van alle patiënten van de klinieken en poliklinieken. In de cliëntenraad zit een vertegenwoordiger vanuit iedere bewonerscommissie.
Lees meer over de cliëntenraad

Vertrouwenspersoon of klacht?

SEIN doet haar best om goede zorg te leveren. Toch kan het gebeuren dat iemand niet tevreden is. Deze persoon kan zich dan wenden tot de cliëntvertrouwenspersoon. 

De Cliëntvertouwenspersoon biedt een luisterend oor en kan helpen bij het verduidelijken van onvrede en indienen van een klacht. Kijk voor meer informatie op de pagina:
Klachten en suggesties