Denise de Koster, logopedist:

"Als logopedist bied ik hulp aan mensen met eet- en slikproblemen, en aan mensen die niet kunnen spreken of communicatieproblemen ervaren. Ook mensen met gehoorproblemen of vragen over ondersteunde communicatie hulpmiddelen kunnen bij mij terecht. Ik vind het leuk om samen te werken met collega’s die deskundig zijn op verschillende gebieden. Iedere dag brengt een nieuwe uitdaging en verwacht een creatieve oplossing. Ieder mens is anders en daarmee is iedere behandeling of advies uniek."

Hetty Buskermolen, fysiotherapeut:

"Als kinderfysiotherapeute ben ik betrokken bij KIDS. De kinderfysiotherapie richt zich op het bewegend functioneren van het kind in zijn leefomgeving en streeft ernaar een positieve bijdrage te leveren aan een optimale participatie op de kinderleeftijd. Dit gebeurt vanuit de hulpvragen van het kind, de ouders en de verzorgers en/of leerkrachten. Vervolgens sluit ik aan bij ontwikkelingsfase en de belevingswereld van het kind en zijn/haar gezinssituatie. Ik ervaar het steeds weer als een uitdaging om ook kinderen met meervoudige beperkingen de hulp te bieden die zij nodig hebben. Met plezier, betrokkenheid en enthousiasme weet ik de kinderen uit te dagen tot nieuwe en kleine stapjes in hun sensomotorsiche ontwikkeling.
Samenwerken in een interdisciplinair team is voor mij een must. Ik vind het inspirerend om mee te mogen bewegen met mijn collega's van KIDS."

Ingrid den Haan, ergotherapeut:

"Als ergotherapeut kijk ik naar het zelfstandig functioneren van de cliënt in dagelijkse handelingen. Daarnaast ben ik geschoold in zintuiglijke informatieverwerking: ik bekijk hoe zintuiglijke prikkels het dagelijks functioneren beïnvloeden. Wat ik leuk vind, is maatwerk leveren, bijdragen aan meer kwaliteit van leven. Het mooiste is als we een lach op het gezicht van het kind kunnen toveren.
Ik ben net een post-HBO-opleiding tot kinderergotherapeute gestart. Dat maakt het werken met dit team extra interessant. De vakoverstijgende aanpak heeft zichzelf intern al bewezen voor onze doelgroep. We gaan bij KIDS net een stapje verder dan anders. We leren van elkaar en het kind profiteert daarvan. Dat vind ik erg motiverend. KIDS is een sprankelend en enthousiast team. Samen staan we sterk."

Suzan Nieman, diëtist:

"Ik ben diëtist, ik weet veel over gezond eten. Leuk dat ik in het KIDS team vragen op mijn bord krijg die ik anders niet zou krijgen, bijvoorbeeld over gedragstoornissen en seksualiteit. Ook die problemen kunnen een relatie hebben met voeding. Bij gedragsproblemen kan het misschien meespelen dat iemand erg veel suikers eet. Zo is mijn werk heel afwisselend. Alle vragen en cliënten zijn zo anders. Juist ook als een vraag niet gemakkelijk op te lossen is, put ik hoop en vertrouwen uit onze samenwerking bij KIDS."

Christa Meijer, secretaresse:

,,Ik ben secretaresse van het KIDS en van het gezondheidscentrum, vooral voor de paramedici. Dat zijn de fysiotherapeuten, logopedisten en de ergotherapeuten.  Ik vind het leuk om een bijdrage te leveren aan dit team, waar ik vanaf het begin lid van ben. Mijn takenpakket is best uitgebreid. Geen dag is hetzelfde – dat maakt het werk leuk.”

Cecile Verdegaal, (AVG) arts:

Monique van der Kuijp, maatschappelijk werker:


Het team betrekt ook een psychiater en een neuroloog van SEIN, als dat nodig is.

Ook is het mogelijk dat de hulp wordt ingeroepen van de expertiseteams van SEIN.