HomeWoonzorg en dagbestedingKids expertiseteamHet zorgtraject dat KIDS aanbiedt

Het zorgtraject dat KIDS biedt

Wilt u een vraagstuk voorleggen aan KIDS? U kunt uw kind aanmelden aan met het aanmeldformulier dat door een arts is ingevuld.

Daarna volgt een intakegesprek voor de hulpvrager(s). Dat kunnen de ouders zijn, of een van hen, en/of een vertegenwoordiger van het eigen behandelteam dat dat kind. Het kind zelf mag natuurlijk ook mee, maar dat hoeft niet iedere keer. U meldt zich bij de balie van het nieuwe gezondheidscentrum van SEIN. Het gesprek zelf vindt ook plaats in het gezondheidscentrum.

Hierna stelt het team een schriftelijk advies op over welk traject het kind het beste kan doorlopen. Dit advies kan zijn: verder onderzoek of suggesties voor behandeling)en'. Of misschien is alleen een andere begeleiding nodig, of zijn er andere medicijnen beschikbaar. Daarna volgt een adviesgesprek met de hulpvrager(s).

Na drie tot zes maanden bespreekt het team met de hulpvragers hoe de gegeven adviezen uitpakken in de praktijk. Is het kind voldoende geholpen? Of moet het advies bijgesteld worden?