HomeWoonzorg en dagbestedingDagbestedingActiviteitencentrum Fonteinkruid Zwolle

Activiteitencentrum Fonteinkruid

Bij het dagactiviteitencentrum Fonteinkruid in Zwolle worden activiteiten aangeboden aan mensen met een verstandelijke en al dan niet een lichamelijke beperking met epilepsie.

Activiteitenplan op maat

Iedere deelnemer krijgt een op maat gesneden pakket op het gebied van werk, creativiteit, persoonlijke aandacht en ontwikkeling. De deelnemer kan aangeven waar hij of zij belangstelling voor heeft. Dit alles vanuit een veilige en voorspelbare omgeving, onder andere door een duidelijke dagstructuur.

Sensorische activiteiten

Binnen het activiteitencentrum zijn er 2 groepen. Groep 1 richt zich op sensorische activiteiten, die een beroep doen op het beleven van de omgeving en sfeer. Voorbeelden van activiteiten zijn ontwikkelingsspellen, snoezelen, creatieve activiteiten, voorlezen, zingen, eenvoudige arbeidsmatige, kook- en bewegingsactiviteiten. Belangrijk is de één op één aandacht.

Arbeidsmatige activiteiten

Groep 2 'werkt' aan producten die verkocht kunnen worden en verricht arbeidsmatige werkzaamheden, zonder tijdsdruk, voor bedrijven, kerken en scholen. Het gevoel zinvol bezig te zijn, sfeer, gelijkwaardigheid, eigenwaarde en sociale interactie staan hier centraal. 

Activiteiten die worden gedaan zijn schilderen, textiel, tuinieren, computeren, creatieve en arbeidsmatige activiteiten. Onder dit laatste vallen onder andere papier versnipperen, computerwerk,  inpak-, vouw- en telwerkzaamheden. Ook is er tijd voor snoezelen, fietsen op de hometrainer, beautymiddagen en het maken van lekkere hapjes.

Fonteinkruid