Logopedist

De logopedist onderzoekt, behandelt en begeleidt mensen bij eet- en slikproblemen, communicatie-, stem- en gehoorproblemen.

Eet- en slikproblemen

Cliënten kunnen problemen krijgen bij eten, drinken en slikken door hun epilepsie, (epilepsie)medicatie, verstoorde mondmotoriek of ouderdom. Het multidisciplinaire Slik Advies Team (SAT) van SEIN is gespecialiseerd in slikproblemen bij cliënten met epilepsie. 

Communicatie

Bij mensen met een verstandelijke beperking is altijd sprake van een beperking van het taalbegrip en taalgebruik. De mate van deze beperking is bij iedereen verschillend. Daarnaast spelen andere factoren een rol zoals zintuiglijke waarneming, informatieverwerking, gevoelens en emoties. Om goed te communiceren is het van belang aan te sluiten bij hun communicatieve mogelijkheden en rekening te houden met hun communicatieve beperkingen. Alleen dan kan communicatie als prettig worden ervaren en kan er sprake zijn van een respectvolle omgang met elkaar. 

Gehoor

Bij mensen met een verstandelijke beperking is slechthorendheid een veelvoorkomend probleem. Binnen SEIN wordt samengewerkt met Kentalis om deze problemen vroegtijdig te signaleren. De logopedist is betrokken bij de behandeling en nazorg. 

Stem

De logopedist verricht (stem)onderzoek, stelt de logopedische diagnose en maakt een behandelplan. In de behandeling let de logopedist op de lichaamshouding als voorwaarde voor een goed gebruik van de stem. Er wordt gewerkt aan de ademhaling (adembeweging en ademritme) en aan een ontspannen manier van stemgeven. Hierbij beschikt de logopedist over verschillende technieken en oefeningen.