Fysiotherapeut

De fysiotherapeut behandelt, begeleidt en adviseert bij stoornissen in het houdings- en/of bewegingsapparaat. Ook behandelt hij gevolgen van stoornissen aan zenuwstelsel, longen, hart, bloedvaten en huid. Verder besteedt de fysiotherapie veel aandacht aan het voorkomen van problemen in houding en beweging. Alle fysiotherapeuten van SEIN zijn geregistreerd in het kwaliteitsregister van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Fysiotherapie bij epilepsie

De fysiotherapeuten van SEIN behandelen mensen met epilepsie of andere neurologische aandoeningen. Vaak gaat het om specifieke bijkomende problemen op verschillende gebieden:

  • neurologisch gebied, onder meer sensorisch /sensomotorisch (lichaamsbesef, tast, beweging, houding) en cognitief (denken, intelligentie);
  • lichamelijk gebied. Een bekend probleem bij epilepsie is bijvoorbeeld de verhoogde kans op osteoporose;
  • sociaal-emotionele gebied;
  • communicatief gebied.

Specialisaties van de fysiotherapeuten zijn de behandeling van mensen met epilepsie:

  • met Complex Meervoudige Beperkingen,
  • met Aangeboren Hersenletsel
  • met Niet-Aangeboren Hersenletsel.

Daarnaast kunnen ook mensen met psychosomatische of klachten die te maken hebben met stress terecht bij onze fysiotherapeuten. Ook geven de fysiotherapeuten advies over valbescherming en valhelmen bij epilepsie en advies over doorliggen.

Oefenruimtes

Er is een ruime oefenzaal met verschillende apparatuur, ook fitness apparatuur, en een zwembad met een temperatuur van 32 graden. Daarnaast zijn er kleine oefenruimtes. Er zijn diverse (loop)hulpmiddelen die kunnen worden gebruikt bij de behandeling.

Samenwerking

Onze fysiotherapeuten werken samen met de cliënt, zijn/haar vertegenwoordigers en begeleiders, de artsen, de gedragswetenschappers en andere hulpverleners. Ook zit er een fysiotherapeut in het Decubitus Advies Team. Er zijn verschillende spreekuren samen met andere deskundigen, zoals een revalidatiearts, orthopedisch instrumentmaker, orthopedisch schoenmaker en technisch adviseur voor rolstoelen, loophulpmiddelen en fietsen.

https://comicsnake.com/dc-comics/ magazine-pdf.net comics-all.com/