De huisarts en de AVG

Cliënten van woonzorg krijgen huisartsenzorg van de huisarts of de arts voor mensen met een verstandelijke beperking (AVG). De AVG heeft specifieke kennis over aandoeningen die samengaan met een verstandelijke beperking. Ook kan hij/zij adviseren over genetisch onderzoek naar de oorzaak van de verstandelijke beperking.

De huisarts en de AVG besteden aandacht aan:

 • Diagnose en behandeling van andere aandoeningen. Vaak hebben cliënten meer gezondheidsproblemen tegelijk. Door de epilepsie en neurologische aandoeningen kan het lastig zijn andere aandoeningen te diagnosticeren en te behandelen. Welke problemen er zijn is niet altijd direct duidelijk. 
 • Medische coördinatie bij complexe meervoudige beperkingen.
 • Specifieke gezondheidsproblemen bij aangeboren syndromen.
 • Problemen door veroudering en dementie.
 • Voorkomen van decubitus (doorliggen).
 • Osteoporose (botontkalking).
 • Speciale diagnostische problemen bij verminderd horen of zien.
 • Eet- en drinkproblemen en slikstoornissen.
 • Specifieke psychiatrische problemen en gedragsafwijkingen.
 • Stoornissen in het bioritme, bijvoorbeeld van het slapen.
 • Beoordelingen in het kader van de BOPZ en de WGBO, bijvoorbeeld rond vrijheidsbeperkende maatregelen en wilsonbekwaamheid.
 • Anticonceptie.
 • Screening functie zicht en gehoor.
 • Preventieve functie (vaccinatie, bevolking onderzoek).

Samenwerking en overleg

De huisarts en de AVG werken veel samen met andere zorgprofessionals:

 • Zij werken samen met de gedragswetenschapper, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist en tandarts. 
 • Zij overleggen ook regelmatig met de neuroloog over de epilepsie en de medicatie. 
 • In overleg met de tandarts schrijven zij medicijnen voor tandheelkundige zorg voor. 
 • Zo nodig verwijzen zij cliënten naar een specialist in een algemeen ziekenhuis. Op De Cruquiushoeve komen de uroloog en de revalidatie-arts op locatie. 
 • De huisarts en de AVG nemen deel aan de bespreking van het ondersteuningsplan en aan het multidisciplinair overleg over cliënten. 
 • Er is structureel overleg met andere artsen voor verstandelijk gehandicapten (AVG’s) in de regio om cliënten met ingewikkelde problemen te bespreken.

Afspraak

Bij de doktersassistente kunt u een afspraak maken met de huisarts of de AVG. Zij stelt een aantal vragen om te bepalen of er haast is bij een afspraak en voor de planning van het spreekuur. Sommige vragen beantwoordt de doktersassistente zelf. Zij zal daar de arts over inlichten.  

Bij een afspraak met de huisarts of AVG spreekt de huisarts/AVG de cliënt zelf. Zo nodig wisselt hij/zij met de groepsleiding en/of familie informatie uit om tot de gewenste behandeling te komen.

https://comicsnake.com/dc-comics/ magazine-pdf.net comics-all.com/