Wonen, dagbesteding en begeleiding binnen de Wlz

Om bij SEIN te kunnen wonen is een indicatie nodig voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze indicatie vraagt u aan bij Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). U komt in aanmerking voor een indicatie die recht geeft op zorg binnen de Wlz als duidelijk is dat er een noodzaak is voor permanent toezicht en/of een beschermd woonklimaat. Ook bij extramurale indicaties (ondersteuning zónder verblijf, zoals bijvoorbeeld dagbesteding) geldt dat er sprake moet zijn van een noodzaak voor permanent toezicht om in aanmerking te komen voor zorg op basis van de Wlz.

Als u beschikt over een indicatiebesluit voor de Wlz kunt u, afhankelijk van de samenstelling van de indicatie, wonen, deeltijd wonen, logeren, of dagbesteding afnemen. Naast de indicatie van het CIZ stelt SEIN als voorwaarde om zorg af te nemen, dat er sprake moet zijn van een noodzaak voor gespecialiseerde epilepsie-zorgverlening.

Onze ondersteuning is gericht op kwaliteit van leven met epilepsie. SEIN werkt multidisciplinair. Standaard zijn een gedragswetenschapper, arts en neuroloog verbonden aan het team dat ondersteuning levert. Daarnaast kunnen –afhankelijk van uw begeleidingsbehoefte - maatschappelijk werk en paramedici een rol spelen. Onze professionals onderscheiden zich door de specifieke expertise op het gebied van epilepsiezorg in combinatie met andere beperkingen.

Hulp bij een indicatie aanvragen binnen de Wlz

Omdat epilepsie vaak samengaat met andere beperkingen is het belangrijk dit op de juiste wijze mee te nemen bij de indicatieaanvraag. SEIN kan u helpen bij het aanvragen van een indicatie. Ook kunt u voor hulp terecht bij MEE. Op de website van regelhulp vindt u uitgebreide informatie over zorg waar een indicatie voor nodig is.

https://comicsnake.com/dc-comics/ magazine-pdf.net comics-all.com/