Wachttijden Woonzorg SEIN

Voor plaatsing in één van de woningen bij SEIN geldt momenteel geen wachtlijst. Dit betekent echter niet dat alle aangemelde cliënten ook direct kunnen worden geplaatst. SEIN levert gespecialiseerde epilepsiezorg op maat. Iedere aanvraag wordt apart bekeken en voor iedere cliënt wordt een passend aanbod gedaan. Omdat de behoeften per cliënt verschillend zijn, is de plaatsing afhankelijk van wat er mogelijk is binnen de woningen van SEIN en de plaatsen die op dat moment beschikbaar zijn. 

Hoe wordt een plaatsing bepaald

Op basis van de aanvraag wordt gekeken of er een passend aanbod gedaan kan worden. Er wordt niet alleen gekeken naar de beschikbare plaatsen, maar ook van belang is de aansluiting bij de goede doelgroep. Zo kan het zijn dat er wel plaatsen in woningen beschikbaar zijn maar geen aansluitingsmogelijkheden bij de betreffende doelgroep en ook geen haalbare alternatieven. 

Spoed/Korte termijn

Als er een noodzaak bestaat om op korte termijn een aanbod te doen en de gewenste plaats is niet beschikbaar, dan kan in overleg met de cliënt worden gekeken naar een alternatieve plaatsingsmogelijkheid bij SEIN. Deze voldoet misschien niet helemaal aan de wensen van de cliënt, maar biedt op dat moment wel een goede oplossing voor het plaatsingsprobleem. Er kunnen vervolgens afspraken worden gemaakt over doorstroming naar de gewenste plaats zodra die mogelijkheid zich voordoet. 

Ook kan er andere zorg worden ingezet om de periode te overbruggen tot het moment waarop plaatsing wel mogelijk is. Bijvoorbeeld het bieden van logeerzorg om de thuissituatie te ontlasten.

Uiteraard kan een cliënt er ook voor kiezen te wachten tot de gewenste plaats vrijkomt.

Afspraken met het zorgkantoor

Voor plaatsing bij SEIN is het van belang dat er door de cliënt met het Zorgkantoor afspraken worden gemaakt over het leveren van zorg door SEIN.
SEIN (dossierhouder*) maakt met het Zorgkantoor en de cliënt afspraken over wat SEIN aan zorg kan bieden. 

Dagbesteding

Voor een dagbestedingsaanbod bij SEIN geldt momenteel geen wachtlijst. Ook dagbesteding is maatwerk. Iedere aanvraag wordt apart bekeken en voor iedere cliënt wordt een passend aanbod gedaan. De aard van de gewenste dagbesteding bepaalt of er een passend aanbod beschikbaar is. Indien dat niet het geval is, zal gezocht worden naar een goed alternatief.

Behandeling

De vraag naar het leveren van behandeling binnen de AWBZ wordt vaak gesteld in combinatie met andere zorgvragen. Ook hier gaat het om het leveren van maatwerk waarover geen algemene informatie over wachttijden gegeven kan worden.

https://comicsnake.com/dc-comics/ magazine-pdf.net comics-all.com/