Een persoonsgebonden budget (PGB)

U kunt ook op basis van een Persoons Gebonden Budget bij SEIN terecht. Een PGB is een geldbedrag waarmee u zelf de zorg inkoopt die nodig is. Dit is anders dan bij zorg in natura. Bij zorg in natura maakt SEIN rechtstreeks financiële afspraken met het zorgkantoor of de gemeente over de levering van zorg op basis van uw indicatiebesluit of beschikking.

Indien u behoefte heeft aan zorg op basis van de Wmo of Jeugdwet en woonachtig bent in een gemeente waar SEIN geen contractafspraken mee heeft gemaakt, kunt u alleen zorg afnemen op basis van een PGB.

Voor burgers met alléén een zorgvraag op basis van psychiatrische problematiek of somatische aandoeningen, heeft SEIN geen contract afgesloten met gemeenten. SEIN levert deze zorg alleen op basis van een PGB.